XXVI. jvlii: Szent Annaról*

Nòtája, Egeknek fényes villámja

DIcsirtessél magas menyben,
Aldot Szent Anna;
Örvendgy drága gyümölcsödben;
Lelkünk szárnya:
Szép Iesusunknak nagy Annya.
Christus Annyának annya vagy,
Es azért méltóságod nagy;
Könyörögy értünk Szent Anna.
Unokádban gyönyörködgyél,
Szükséginkröl emlekezzél;
könyörögy értünk Szent Anna.
A' kinek az Annyát szülted,
Az által ügyünk segètsed;
Könyörögy értünk Szent Annya.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 515–6. – Cím: XXVI. JVLII: Sz. ANNARÓL. – Nótajelzés: Nòtája, Egeknek fényes villámja.

Ének Szent Annáról. – Anna és a férje, Joachim nevét, történetét a II. századig visszavezethető apokrif hagyomány és a legendák őrizték meg. A róla szóló egyetlen XVII. századi ének leányával, Szűz Máriával és unokájával, Jézussal idézi és a hármas képzőművészeti ábrázolásokra (mettercia, Szent Anna  harmadmagával) emlékeztet. Hazai népi tiszteletéről (szentatyafiság-kultusz) lásd Bálint 1977, II, 95–118. Ünnepe: júl. 26.

A névtelen szerző a választott dallammintát a sorok beosztásának, szótagszámának és a refrénnek módosításával alkalmazta. Az 1. és 3. sort az előénekesek vagy a kántor, a 2. és 4. sort pedig a nép felelgetve énekelte; az utolsó sort pedig az előéneklés nyomán a nép megismételhette. Lásd a Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára c. ének jegyzetét.

Versforma: 8–5–8–4–8 (a–b–a–b–b).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 285. sz.
Hátra Kezdőlap Előre