Szent Ignatz ohaitasi*

SZeretlek téged Istenem,
Mert elöbb szerettél engem
Kivánok raboddá lennem,
S- mindenben téged követnem.
Te juss mindenkor eszemben,
Te légy mindenkor elmémben,
Csak à te dicsöségedben
Meg nyugott legyek kedvemben.
Egyebet nemis kivánok,
Csak à mit te töled várok,
Valamit adtz, meg nem tartok,
Mindent neked viszsza adok.
Mindent (kivánom) viszsza végy
Es magamnak-is Uram légy.
A mint akarsz, velem ugj tégj
Csak hozzám szeretettel légj.
Csak adgyad szeretetedet,
Hogy szeresselek tégedet,
Dicsirjem te szent nevedet,
Igy adhatod mindenedet.

Nyomtatott kiadása:

Ket egö lampas. Nagyszombat 1669, 22–3.

Verses imádság, Loyolai Szent Ignác O Deus, ego amo te, Nam prior tu amasti me (Chevalier 12896) kezdetű verses fohászának („óhajtási”) hű fordítása. A magyar vers szerzője ismeretlen. A népszerű vers jezsuita ájtatossági könyvekben terjedt el. Latin szövegének legkorábbi magyarországi előfordulása a Viaticum spirituale című imádságoskönyvben (Claudiopoli 1695, 47–8) található.


Affectus adversus Deum ejusdem S. P.

Ignatii Fundatoris Societatis Jesu.

O Deus! ego amo te,
Nam prior tu amasti me.
En libertate privo me,
Ut sponte vinctus sequar te.
Nil suggerat memoria,
Nisi de tua gloria:
Nil intellectus sapiat,
Praeterquam ut te capiat.
Protestor nihil velle me,
Nisi quod sciam velle te:
Quae dono tuo mea sunt,
Haec dono meo tua sunt.
A te accepi, recipe;
Quid iis velis, praecipe:
Guberna sicut scis, et vis,
Nam scio, quod amator sis.
Amore solo dona me,
Ut ego quoque amem te,
Et vigil, et per somnia:
Haec dando, dabis omnia.

Xaveri Szent Ferenc hasonló kezdetű imádsága ugyancsak megvan a Ket egö lampas–ban (vö. Szent Xaverius Ferencz szerelmetes lelkének buzgo óhaitási c.).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a). – Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre