Mas azon nap*

Nota: Itt jelen vagyon

NAgy hálát adgyunk az Atya Istennek,
A' ki Szent Fiát küldé, hogy a' bünnek:
Terhét el-venné emberi-nemzetnek,
Adám vétkének.
Kezdetben adá nékünk igiretben,
Mikor e' Világ vala setétségben:
Hogy magas Menyböl szállana közinkben,
Emberi testben.
A' Tábor-hegyén szinét változtattya,
Mójses és Illyés magát meg-mutattya:
Az Atya Isten Egböl azt kiáltya,
Es bizonittya:
Ez a' Messiás, a' kit én küldöttem,
Igiretemet mostan bé-töltöttem:
Immár ez-által boszszumat le-töttem,
Es meg-engettem.
Minden nemzetek ötet tisztellyétek,
A' mit parancsol azt cselekedgyétek:
Ha mást halgattok mind el-tévelyedtek,
Es mind el-vesztek.
Mert csak ez ismér bizonnyal engemet,
Es csak ez-által láttyátok szinemet:
Az igaz útra ö viszen tikteket,
Minden népeket.
Azért Istennek illy nagy irgalmáról,
Ne feletkezzünk igaz mondásáról:
De mindenkoron gondolkozzunk arról,
Ö javairól.
Hogy e' Világnak ö árnyéka után,
A' bóldogságra mehessünk-bé tisztán:
Ott az Ur Istent dicsirhessük nyilván,
Eggyütt vigadván.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 447. – Cím: MAS AZON NAP. – Nótajelzés: Nota: Itt jelen vagyon. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 490).

Megtalálható még a következő XVIII. századi forrásokban: Szakcsi kántorkönyv (1788–89, II, 12 var.), Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 469), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekeskönyv (Vác 1797, 252).

Ének Urunk színeváltozásáról (Transfiguratio Domini). Az ünnepről lásd: RMKT XVII./7, 98. sz. és az előbbi De transfigvratione Domini 6 augusti c. ének jegyzetét.

A névtelen szerző az evangéliumi jelenetből kiemeli a mennyei Atya szózatát (4–6. vsz.) és ehhez fűzi bevezető és befejező tanítását.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–a).

A Kájoni nótajelzésében idézett úrfelmutatási ének (vö. RMKT XVII./7, 82. sz.) dallama a Carmen Saphicum egyik változata (vö. RMDT I., 138. sz. és RMDT II., 111. sz.).
Hátra Kezdőlap Előre