X. avgvsti: Szent Lörincz martirról*

Nòtája, O stellula Maria fulgida

SZent Lörincz Martir harczol Iesusért,
Rostéllyon süttetik igaz hütért:
Mi sziveinket gerjeszti,
Szent Lörincz jòra lelkünk ébreszti.
Szent Lörincznek sütve egy òldala;
De nagy szelidséggel meg-szóllala:
Fordisd, ugy mond, meg-van sütve;
Jesusomért legyek meg-égetve.
Szent Lörincz, szeretetnek tüzével
égvén bélöl, nem gondolt külsövel:
Meg-sülvén éppen Jesusért,
Meg-fizette Jesus az igaz vért.
Szent Lörincz Martir esedezz értünk,
Hogy Jesus szeretetivel éghjünk:
Tüzzel ha bánt az ellenség,
Segèllyen minketis Szent Istenség.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 519. – Cím: X. AVGVSTI: Sz. LÖRINCZ MARTIRRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 6. [ = O stellula Maria fulgida].

Szövege megvan még a következő XVIII. századi kéziratokban: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 183), Écsi-ék. (1700–25, 84), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 429).

Ének Szent Lőrinc vértanúról. A névtelen szerző a szent vértanúságának legendás motívumáról, a rostélyon való megsütéséről elmélkedik. Vö. De Sancto Lavrentio X avgvsti c. jegyzetével.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–b–b).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 101. sz.
Hátra Kezdőlap Előre