XX. avg. Szent Jstvan kiralyról*

Nótája, Üdvöz légy Mennyei Bánya

MAgyar Ország fondálója
Romai Hit plántálója;
Isten elött ah mellénk álly,
Szent István Király.
Te valál elsö Királyunk;
Altalad kedvet talállyunk.
Magad szent életben jártál;
Nèkünkis szent törvényt szabtál.
Pápától Koronát kértél,
S' azzal diadalmas lettél.
Testamentomban Szent Szüznek,
Országod hagyád mint ösnek.
Felölünk Szent Patrònánkat,
Emlekeztesd Szüz Anyánkat.
Régi ahittatosságunk,
Meg-épüllyön s' bóldogságunk.
Szent Háromság ésmertessél,
Szenteidben dicsirtessél.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 521–2. Kiad.: Alszeghy Zsolt: Szent István a magyar egyházi költészetben (Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Bp. 1938. III, 330–1). – Cím: XX. AVG. Sz. JSTVAN KIRALYRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 24. [ = Üdvöz légy Mennyei Bánya c.]

Szövege megvan a következő XVIII. századi kéziratokban: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 434), Zirci-ék. (1751–66, 49a), Vöcsey János-ék. (1752, 223), Dőri-ék. (1763–74, 342), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 268).

Válaszos ének Szent István királyról.

Alszeghy Zsolt (i.h.) megállapítása szerint a Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 178) Igaz hitnek plántálója kezdetű éneke a Cantus catholici itt közölt darabjának nyilvánvaló átköltése. Ebben a változatban ez az ének a legújabb korig fennmaradt. Lásd: Hozsanna. Bp. 1948, 297. sz.

Versforma: 8–8–8–5 (a–a–b–b); a 3–4. sor refrénként ismétlődik.

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 24/a. sz. – A névtelen szerző a dallamminta eredeti versformáját (vö. [ÜDvöz légy Mennyei Bánya…] c.) módosította: a tizenkét szótagos harmadik sort, a refrént, ketté osztotta, és 8 + 5 szótagos, két egymással rímelő sorrá alakította. Ezzel az eredeti dallammintára való  éneklést is részben változtatnia kellett. A felelgetős, litánia jelleg kiemelésére alkalmas ének kétsoros refrénjét a hívek énekelték vagy a kántor előéneklését követve strófánként ismételték.
Hátra Kezdőlap Előre