Szent Mate apostolrol*

Nota: O mi Szent Atyánk etc.

KEgyes Ur Christus Szenteknek Királlya,
Atya Istennek eggyetlen-egy Fia:
Nyavalyásoknak édes orvoslója,
Vigasztalója.
Ki vagy lelkünknek buzgó szeretöje,
Minden örömünk eleven kút-feje:
Az igasságnak világos tüköre,
Dicsösség fénye.
Engedd mi-nékünk téged igen kérünk,
Hogy mint Szent Máté téged követhessünk:
A' sok Szentekkel szüntelen nézhessünk,
Es dicsirhessünk.
Kinek Innepe mái-nap tartatik,
Nagy dicsirettel mindenütt tündöklik:
Keresztyén néptöl igen tiszteltetik,
s' Magasztaltatik.
Minek-utánna Urunk Menybe juta,
Szent Máté ottan serénnyen indúla,
Prédikállani: Szerecsen országba,
s' Tartományába.
Ott hogy meg-hala leánya Királynak,
Nagy hatalmával a' Christus IESUS-nak:
Eletre hozá láttokra azoknak,
A' pogányoknak.
Látván a' Király mind Feleségestöl,
Búcsúzni kezde bálvány Istenektöl:
Christus Hitire minden cselédestöl,
Meg-tére szentül.
Idö el-telvén, hogy Király halálát,
Láták, Hirtacus kapá Királyságát:
Mellyel el-venni akará leányát,
Iphigeniát.
De nem engede a' szüz leány annak,
Mert intéséböl a' Szent Apostolnak:
Szép szüzességét adta vólt Christusnak,
Isten Fiának.
Mellyen a' pogány igen meg-haragvék,
Hogy akarattya semmiben nem telnék:
Es Szent Mátéra igen agyarkodék,
s' Fel-fegyverkedék.
Azért meg-ölé szolgáját az Urnak,
Midön Szent Testét, s' Vérét Ur IESUS-nak:
A' Szent óltáron áldozná Christusnak,
Mi meg-váltónknak.
Igy adá lelkét az élö Istennek,
Dicsö Szent Máté édes Mesterének:
Most már örvendez a' nagy nyereségnek,
Örök-életnek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 440–1. – Cím: SZENT MATE APOSTOLROL. – Nótajelzés: Nota: O mi Szent Atyánk etc. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 373).

Megtalálható a következő XVIII. századi kéziratban: Pécsi-ék. (138a–b, az 1710 utáni részben), Zirci-ék. (1751–66, 33b), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 349).

Tanító ének Szent Máté apostolról és evangelistáról. – Kájoni a Pécsi-ék. változatának közös kéziratos hagyományból vett korábbi mintáját formálta át új dallam és versforma szerint. Minden fordulata a másik, archaikusabb változatban is megtalálható. Vö. De Sancto Mattheo evangelista et apostolo XXI 7bris c.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 111. sz.
Hátra Kezdőlap Előre