XXI. septemb. Szent Mate apostolrol*

Nòtája, Idvöz légy kis Jesus lekünk ébresztöje

SZent Máté Apostol és Evangelista,
Szerecsenek Lelkét szent igékkel mosta;
Misse szolgálatban vérét ki-ontotta,
S' Iésusnak atta.
Szent Iphigenia Templomot épitett,
Kivel szent Máténak nagy böcsülletet tett;
Mint hogy Szent Mátétül tanúlt szüz életett,
S' hóltig abban lett.
Dicsiret Istennek illy drága Szentiért,
A kik által Világ, Pogányságból ki-tért;
Jésus érdeméhez bóldogúl hozzá fért;
Türvén Istenèrt.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 524. – Cím: XXI. SEPTEMB. Sz. MATE APOSTOLROL. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 79. [ = Idvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje].

A XVIII. századi kéziratok közül megvan a következőkben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 182), Szoszna Demeter-ék. (1714–15, 440), Vöcsey János-ék. (1752, 196).

Ének Szent Máté apostolról és evangelistáról. A névtelen szerző benne röviden összefoglalta az életrajzi és legendás motívumokat. Vö. De Sancto Mattheo evangelista et apostolo XXI 7bris c. jz.

Versforma: 12–12–12–5 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT I., 138. sz.
Hátra Kezdőlap Előre