XXVIII. octob. Szent Simon ès Thadaevsról*

Nótája, Jesusnak drága kínnyában

SZent Simon, Szent Thadaeussal,
Persiában menének;
Ott ékes buzgó szóllással,
Szent Hitet hirdetének:
Sokanis engedének,
Jesusunk szent nevének;
szantalan csudákat látván;
A' szót Isten bizonyitván.
De Sátán meg-irigylette
Jesusunk terjedését;
S' álnok szivektöl meg-nyerte,
Igazak meg-ölèsét:
Simont ketté fürèszlék,
Szent Júdást agyon verèk.
Szentidért légy áldot Isten!
Tégy értek velünk jót. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 528. – Cím: XXVIII. OCTOB. SZENT SIMON ÈS THADAEVSRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 287. [ = Jesusnak drága kínnyában].

Szövege megvan még a következő XVIII. századi kéziratokban: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 173), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 449), Zirci-ék. (1751–66, 35a), Vöcsey János-ék. (1752, 197).

Ének Szent Simon és Júdás apostolokról. Tiszteletükről ld: De Sanctis apostolis Simonis et ivdae XXVIII 8bris c. jz.

Versforma: 8–7–8–7–7–7–8–8 (a–b–a–b–c–c–d–d).

Dallama: nótajelzése közvetve a 42. genfi zsoltár dallamára utal (RMDT II., 172. lap); lásd: Szent Molnár Albert 42. zsoltárának dallamát (RMKT XVII./6, 42. sz.).

7 szantalan – számtalan
Hátra Kezdőlap Előre