Mind Szent napiara*

Nota Az igaz hitben

Felséges Isten, irgalmas szent atyánk,
Nagy kegyelmesen tekéncs, kérünk, reank,
Az magas menyböl, szerelmes szent atyank,
Néz kegyessen reánk.
Látod bizonnyal mi sok nyávalankát,
Édes Istenünk, hald meg sirálminkát,
Szüntelen hozzád fohaszkodasinkát,
Es imadságinkát.
Mutassád hozzánk irgalmasságodat,
Nyucs ki menyekböl â te iob károdat,
Es ádgyad nékünk szent áyandékodat,
Dicsö malasztodat.
Lelki szegények feienként lehessünk,
Kiké menyország, melybe hogy iuthassunk,
Holott tégedet minnyaian láthassunk,
És dicsirhessünk.
Ez sirálomnak völgyeben kegyessek,
Szerelmes atyank, és engedelmesek,
Gyárlo fiaid, lehessünk szelidek,
Mindenkor csendessek.
Kesereghessünk mi sok büneinket,
Es siráthassúk undok vétkeinket,
Engesztelhessük bünröl Istenünket,
Edes mesterünket.
Tellyes sziuünkböl szeressünk tégedet,
Oh Jesus Christus, az iámbor életett
Szomyuhozhássunk s éhezzünk igédet,
Istenes életett.
Nyomorultákat meg szánvan taplallyuk,
Örömöst néki alamisnalkodgyunk,
Te szent nevedért öket mi szegéllyük,
Mindenben taplállyuk.
Fertelmes élet közöttünk ne-légyen,
Hánem iámborúl minden ember éllyen,
Es â buiasság tülünk tavul légyen,
Minden tisztan éllyen.
Szorgalmatossán békesség zerzésben,
Jora intésben es szent egyességben
Munkalkodhassunk egy mas szeretetben,
Az lelky eletben.
Mindent békével mi az igasságért
Türyük szenvedgyük az örök életért,
Szentséges atyank, â te szent nevedért,
Édes mesterünkért.
Lam uygaztalod érted szenuedöket,
Szerelmes atyánk, békéuel türöket,
Hogy örüllyenek, bátoritod üket,
Meg adod béreket.
Oh diczösséges Istennek szolgay,
Szamlalhatatlan boldogságos szenty,
Szent apostoly, diczö profetay,
Mindennemö szenty,
Kiknek ma uágyon szent ünepek napia,
Annya szentegyhaz bizonyossan tártya,
Tiszteségekre nagy örömmel áldgya,
És uég sziuel tártya,
Legyetek értünk menyekben könyörgök,
Mi urunk elött nyluan esedezök,
Mi-is tikteket hogy legyünk követök,
Mindenkor tisztelök,
Magas menyekben örök boldogságat
Ti áltálatok â fényes koronat
Hogy meg nyerhessük életünk iutálmat,
Lelkünk nyugodalmat.
Dicsiret légyen atyának menyekben,
Fiu Istennek örök diczösségben,
És szent léleknek az három személben,
Es egy Istenségben.

20 Mindenkor <szelédek>

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 50b–52a. – Cím: MAS AZONRVL. E felirat a kéziratban a megelőző Követi vala, Christus csudáját, népek sokasága kezdetű énekre utal, amelynek Szőlősi Benedek Cantus catholici–jében (1651, 140) a címe: MIND-SZENT NAPJARA. – Nótajelzés: Nota folio 46. [Későbbi kézzel:] Az igaz hitben [végig megmaradjunk.]

Tanító ének Mindszentek napjára, a naptárban név szerint nem említett, az egyházi tanítás szerint megszámlálhatatlan sokaságú megdicsőült lélek ünnepére (Festum Omnium Sanctorum; nov. 1.). Magyarországi hagyományáról lásd: Bálint 1977, II, 425–32.

A névtelen szerző három versszak bevezető könyörgés után az ünnep miséjének evangéliumát, Jézus hegyi beszédének a nyolc boldogságról szóló szakaszát (Mt 5,1–12) foglalta verses parafrázisba. Az evangélium szövege a megfelelő sorok számának feltüntetésével és szövegrészek kiemelésével a következő:

 1 Látván pedig Jésus a' seregeket fel-méne a' hegyre, és midőn le-ült vólna, hozzája járulának az ő tanítványi, 2 és meg-nyitván a' száját taníttya vala őket, mondván:
13–14:3 Bóldogok a' lelki szegények, mert övék mennyeknek országa.
19:4 Bóldogok a' szelídek: mert ők bírják a főldet.
22:5 Bóldogok a' kik sírnak: mert ők meg vígasztaltatnak.
27:6 Bóldogok a' kik éhezik és szomjuhozzák az igasságot: mert ők meg-elégíttetnek.
29–32:7 Bóldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
33–36:8 Bóldogok a' tiszta szívűek: mert ők meg-láttyák az Istent.
37–40:9 Bóldogok a' békességesek: mert Isten fiainak hivattatnak.
41–44:10 Bóldogok a' kik üldözést szenvednek az igasságért: mert övek mennyeknek országa. 11 Boldogok vattok midőn szidalmaznak títeket, és üldöznek títeket, és hazudván minden gonoszt mondanak ellenetek, én-érettem:
61–64:12 örüllyetek, és vígadgyatok, mert a' tí jutalmatok bévséges mennyekben: mert igy üldözték a'

Versforma: 11–11–11–6 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 138/I. sz. – A Nota folio 46. nótajelzés feloldásáról lásd: De Sancto Gregorio papa XII martii c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre