V. novemb. Szent Imre herczegröl*

Nótája, Oh Jesus, szüzen született

ALgyuk Szent Jmrét, szüzességnek virágiát,
Szent István Királynak edgyetlen egy Fiát:
Ejjel, nappal imádkozván,
Szentè lett; rosz Világtól magát el-vonván.
Világi Mátkáiát hagyá-el Jésusért;
Szent Imre tisztán marada, Bóldog Szüzért:
Oh Nemzetünk drága fénye;
szüksègben Isten után, Földünk reménye.
Dicsirtessél szerelmes mennyei Atyánk;
Jesussal és szent Lélekkel, Szent Szüz Daikánk:
Szent Imre Herczegért áldunk;
Hálákat Nemzetünk-béli Szentèrt adunk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 530. – Cím: V. NOVEMB. Sz. IMRE HERCZEGRÖL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 61. [ = Oh Jesus, szüzen született szép rósa szál].

Szövege megvan még a következő XVIII. századi kéziratokban: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 170), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 510), Zirci-ék. (1751–66, 56a).

Ének Szent Imréről, Szent István király és Boldog Gizella 1031-ben meghalt fiáról, akit 1083-ban I. László király szentté nyilváníttatott. Ünnepe: nov. 5. Lásd: LexChrIkon 6, 144–5; hazai tiszteletéről: Bálint 1977, II, 445–449.

Az ismeretlen szerző röviden versbe foglalta Szent Imre legendájának legismertebb mozzanatait.

Versforma: 12–12–8–12 (a–a–b–b).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 123. sz.
Hátra Kezdőlap Előre