XIX. novemb. Szent Ersebetröl*

Nòtája, Aaron veszeje virágzik

MAgyar Királytúl szármozván,
Nagy Herczegnek el-adatván;
De Szent Ersébet, csak Istent szomjúzván:
éjjel és nappal, Istennek szólgált;
sok javaival, sok kòldúst táplált:
Sanyarúsággal Jésushoz közel járt.
Tudván, Világ álnokságát,
Választván Jèsus országát,
S' abban Ersébet rejté sok jószágát:
Roppant ispitályt, Fel-gazdagíta:
árváknak italt s' ételt indíta:
véghetetlen jót magának háríta.
Szent Ersébet, egek fénye;
Romai szent hjt ösvénye;
Sovány szivünknek légy bö veteménye:
Mi Lelkeinket kösd szent òltárhoz;
Mi kincseinket, Egek Urához:
Ugy Istenünkben, éllyünk veled: Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 531–2. – Cím: XIX. NOVEMB. Sz. ERSEBETRÖL. – Nótajelzése: Nòtája, fol. 18. [ = Aaron veszeje virágzik].

A XVIII. századi kéziratos gyűjtemények közül megtalálható még a következőkben: Pécsi-ék. (XVIII. századi beírás, 96a), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 471), Zirci-ék. (1751–66, 57a).

Ének Árpád-házi Szent Erzsébetről. Lásd Die Sanctae Elisabethae Hvngariae regis filiae XXIX IXbris c. jz. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–b–b).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre