XXII. novemb. Szent Czecziliaról*

Nòtája, Immaron bé-tölt, à mit jövendölt

SZent Caeczilia, tiszta Szüzeknek hathatós példája;
Keresztyén hitnek világos formája.
Szent Caeczilia, Isten Angyalát maga mellé nyerte,
Kivel szüz-vóltàt végig meg-örizte.
Szüz orgonálván, Isten Angyala énekelt mellette;
Jesus e' Szüzet annyira kedvelte.
Szent Caecziliát végre Jésusért Pogányok meg-ölék;
ártatlan Szüzert Isten dicsirtessék.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 532. – Cím: XXII. NOVEMB. Sz. CZECZILIARÓL. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 10. [ = Immaron bé-tölt, à mit jövendölt].

A XVIII. századi kéziratos gyűjtemények közül megtalálható még a következőkben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 479), Zirci-ék. (1751–66, 58b), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, II, 120).

Ének Szent Cecília vértanú szűzről. Rómában I. Szent Orbán pápa (222–230) keresztelte meg és itt a keresztényüldözések idején szenvedett vértanúságot. A középkor végétől az egyházi zene pártfogója. Ünnepe: nov. 22. Lásd: LexChrIkon 5, 455–63; hazai tiszteletéről: Bálint 1977, II, 486–9. – Az ének szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 5–5–6–5–6 (a–b–c–b–c); közlésünkben két soros formában.

Dallama a nótajelzés alapján az O gloriosa, o speciosa stella luminosa egy változata; lásd: RMDT I., 130/I. sz. dallamára vonatkozó jegyzetet.
Hátra Kezdőlap Előre