XXX. novemb. Szent Andrasról*

Nótája, Idvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje

A' Christus Iesusnak elsö követöje,
Szent András Apostol, Hitünk nevelöje:
A' szent kereszt fának buzgó szeretöje;
Lelkönk ferdöje.
Dühös Pogányoknak meg-vallá szerével;
Mindennap áldozik hogy Christus Testével:
és igy nem lehetne Belial félèvel,
S' rút eszkezével.
Azért à Keresztre Szent Andrást függeszték;
De ö, ottis Jésust hirdetni nem szünék:
kiért Szent Háromság töllünk dicsirtessék:
énekünk tessék.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 533. – Cím: XXX. NOVEMB. Sz. ANDRASRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 29. [ = Idvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 374), Zirci-ék. (1751–66, 36a), Vöcsey János-ék. (1752, 198), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 390).

Ének Szent András apostolról. – Simon Péter testvére, Jónás fia volt. Görög nevének jelentése: bátor, férfias. Jézus első apostolai közé tartozott; meghívásuk történetét János (1, 35–51) és Máté (4, 18–22) evangéliuma beszéli el. Ókeresztény források szerint Pontusban és Bithiniában, a Balkánon  Szkitiában és Trákiában, Görögországban Epirus és Achaia városában hirdette Krisztus tanítását. Az elbeszélések szerint Patrasban Aegeas Helytartó 60–62 táján, november 30-án ferde keresztre (András-kereszt, crux decussata) feszíttette. A legenda szerint a keresztről még két napig prédikált a körülállóknak. – Ünnepe: nov. 30. Lásd: LexChrIkon 5, 138–152.; Bálint 1977, II, 505–509. – A három strófából álló rövid ének szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–12–12–5 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján a carmen saphicum egy változata; vö. RMDT I., 138. sz. és RMDT II., 113. sz.

7 Belial félèvel – bálvány félékkel.

8 eszkezével – eszközével.

10 hirdetni nem szünél – a kereszten még két napig prédikált.
Hátra Kezdőlap Előre