Szent Andras apostolrol*

Nota: O gloriosa Domina, etc.

SZENT ANDRAS Isten szolgája
Kit az Ur IESUS választa:
Szent Péter Apostol Báttya,
Es Szent János Attyafia.
Szent András Innepe-napja,
Ma vagyon nagy vigasságba:
Örvendez a' bóldogságba,
A' Szentekkel Menyországba.
Szent András hogy Sidóságban,
Prédikálla Traciában:
Europában, Egyiptusban,
Erkezék Pátra Városban.
Szent András ott nagy csudákkal,
Fénlik Isten Malasztyával:
Sok vakot szeme-világgal,
Gyógyít Isten hatalmával.
Szent András-ellen a' Consul,
Egeas támad hamisúl:
Midön feddésén fel-indúl,
Hogy el-szakaszsza Christustúl.
Szent András nem fél haláltúl,
Hogy-sem el-vállyon Christustúl:
Irtózik a' bálványoktúl,
Kit a' nép tisztel gonoszúl.
Szent András nékiek monda,
Hogy ö csak annak áldozna:
A' ki ötet meg-váltotta,
Mely az Istennek Báránnya.
Szent András ott meg-fogaték,
Setét tömlöczben vetteték:
Kereszt-fára fel-feszíték,
Fáratságát igy fizeték.
Dicsirtessék Atya Isten,
Véle eggyüt Fiú Isten:
Es a' Szent Lélek Ur Isten,
Tellyes Szent Háromság, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 442–3. – Cím: SZENT ANDRAS APOSTOLROL. – Nótajelzés: Nota: O gloriosa Domina, etc. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 374).

Megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Zirci-ék. (1751–66, 35b), Paksi Márton György-ék. (1760, 582), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 392).

Ének Szent András apostolról. Lásd XXX. novemb. Szent Andrasról c. jz. – Feltételezhető, hogy Kájoni ezt az énekét a Pécsi-ék.  tanító énekének ( [Szent András apostolról, nov. 30.] c.) egy variánsából, korábbi közös kéziratos hagyományban őrzött változatból alakította át. Erre utalnak a következő párhuzamok

KájoniPécsi-ék.
9–12: Szent András hogy Sidóságban, 29–36: Ki elöször Sidoságban,
 Prédikálla Traciában: Az Europa tártómanyban,
 Europában, Egyiptusban, Sichiaban, Aegyptusban
 Erkezék Pátra Városban. Predikala Tarciaban.
 Végre lelki vigasságban
 Achiának hátaraban
 Pátra névö várasában
 Méne ö az poganyságban.
17–20: Szent András-ellen a' Consul, 41–46: Az Egeas pogany consul
 Egeas támad hamisúl:  Ellene tamoda rútúl,
 Midön feddésén fel-indúl, Hogy meg feddé gonosságról,
 Hogy el-szakaszsza Christustúl.  Bátorsággal büneyrol.
25–28: Szent András nékiek monda,65–68: Azért nékiek ö monda,
 Hogy ö csak annak áldozna:  Hogy csák ánnak ö áldozna,
 A' ki ötet meg-váltotta,  A ki ötet meg valtotta,
 Mely az Istennek Báránnya. Azt örökkén ö imádna.
29–32: Szent András ott meg-fogaték, 93–96: Ez uttan meg feszétették,
 Setét tömlöczben vetteték: Kereszt fára függesztették,
 Kereszt-fára felfeszíték, Artatlanul büntetették,
 Fáratságát igy fizeték. Az sidóktúl vadoltaték.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre