Szent Ferencz Xaverius confessorrol*

Nota: Ez az Istennek etc.

MEnnyen és földön uralkodó Isten,
Nagy hatalmadat jártatod tengeren:
Csudálatos vagy  a' te Szenteidben,
Minden idöben.
Minden idöben a' bünös embernek,
Attál olly eszközt, hogy bünös fejének:
Oltalmat venne egész életének,
Gyenge szivének.
Igy mi idönkre gyámolúl engedted,
Szent Xaverius Ferenczet rendelted:
Szép fényes Napúl hogy ismérjen téged,
Minden te néped.
Szent Xaverius Ferencz, Indiának,
Lön Apostola az alsó Világnak:
Fényes fáklyája nagy sok Tartománynak,
Es pogányságnak.
Midön Szent Ignát Jesus társaságát,
Szerzé, hogy gyözné az ördög táborát:
Es ki-mutatná a' Szent élet úttyát,
ö igasságát.
Annak egy-felöl fel-vévé ö baját,
Szent szüzességnek hordozá virágját:
A' pogányok-közt a' Christus igáját,
Tartá, s' példáját.
Ki-mondhatatlan e' Szentnek nagy dolga,
Sok szép csudákkal fénlö fáratsága:
Christus nevé-ért fel-vállalt múnkája,
Elte, s' halála.
Mint-hogy véle vólt ereje Istennek,
Azon egy szóval idegen nyelveknek:
Prédikállott sok külön-féle népnek,
Es Nemzetségnek.
Tiz-száz ezeren a' Szent Keresztségre,
Altala mentek Angyali szentségre:
s' Három halottat támasztott életre,
Nézett Istenre.
Szent imádsága az Egre fel-hatott,
Azért a' földtöl Egbe ragattatott:
Az ördögökön igen uralkodott,
Jövendöt mondott.
Halála-után piros tiszta vére,
Eppen meg-maradt eleven szép teste:
Semmi senyvedés eddig nem illette,
Mocsok sem érte.
Ennek Szentségét India, és China,
Jól bizonittya pogány Japonia:
Az alsó Világ nagy széles határa,
Es Potamia.
Szent Xaverius az úton-járóknak,
Fö Pátrónussa a' nyavalyásoknak.
Kérünk igazgasd úttyát mi dolgunknak,
Es vég-óránknak.
Aldassál Isten a' te Szenteidben,
Kiket magasztalsz illy igen mindenben:
Tengeren, földön, és a' magas Menyben,
Aldassál Isten,

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 477–8. – Cím: SZENT FERENCZ XAVERIUS CONFESSORROL. – Nótajelzés: Nota: Ez az Istennek etc. – Szövege megvan a második kiadásában is (1719, 411).

Ének Xavéri Szent Ferencről (1506–1552). Spanyolországban született. Elsőként csatlakozott Loyolai Szent Ignáchoz. Jezsuita misszionáriusként Indiában és Japánban működött. 1612-ben boldoggá, 1622-ben Szent Ignáccal együtt szentté avatták. Tiszteletét ettől az időtől a jezsuiták templomaiban, kollégiumaikban  népszerűsítették. Kultusza széles körben elterjedt. Ünnepe: dec. 3. – Lásd: LexChrIkon 6, 324–27; Bálint 1977, I, 12–17.

Az ének szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 111. sz.

33 Tiz-száz ezren – A bodajki Xavéri Szent Ferenc-oltár szerecsen mellékalakja kezében szalagot tart, rajta: 120.000; a hagyomány szerint Xavéri Szent Ferenc ennyi pogányt keresztelt meg (Bálint 1977, I, 14).

48 Potamia – a legendás hírű távoli Keletet, Mezopotámiát jelenti.
Hátra Kezdőlap Előre