III. decemb. Szent Xaverivsról*

Nótája, Oh születendö, hozzánk jövendö

XAvier napja, Indiák Apja, Igaz Hit istápia:
Kit Isten emelt, sok nagy czudákkal természet felett.
Xavier teste, csudákat indít ez Világon szerte;
El-temettetvén eleven mészben, meg-maratt éppen.
Vérét öntötte hólta után-is szent Xavier teste;
Mint hogy éltében, Isten ö néki ezt nem rendelte.
Missét szólgálván, Xavier nyilván földtül emelkedik:
Illy csuda után, Xaveriusban mi hitünk fénlik.
Mostis ép teste; kit sok Pogányok szemlelni sietnek;
S-azzal bötsüje vagyon ö nállok Keresztyen Hitnek.
Ezt azért nyerte, Mert Xaverius, testét sokszor verte:
Jésusnak mostis szántalan Lelket, Xavier güjtett.
Azért mi értünk Szent Xaverius esedezzél menyben;
Mert sokat vétünk; engeszteld nékünk szép Jesust. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 534. – Cím: III. DECEMB. Sz. XAVERIVSRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 13. [ = Oh születendö, hozzánk jövendö].

Szövege megvan még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 374).

Ének Xavéri Szent Ferencről. Lásd Szent Ferencz Xaverius confessorrol c. jz. – Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 16–15 (a–a); a sorok osztása 5/5/6 és 5/5/5, helyenként belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.

7 földtül emelkedik – misztikus „lebegés”, amelyet az életrajzok is említenek.

11 testét sokszor verte – magát sanyargatta.
Hátra Kezdőlap Előre