De Sancto Nicolao episcopo VI Xbris*

Nota Az igaz hitben

Szent Miklos püspök, Istennek szent papia,
Ennek ünepét kereszténség algya,
Ma nagy örömmel méne menyországba,
Örök boldogsagba.
Ki kegyes, eses, alazátos, tiszta,
Jozán és csendes életben márada,
Még itt ez árnyék világban â lelke
Testeben muláta.
Gyermekségének ártatlánságaban
Fénlenni keszdet lelki ioszágaban,
Lenne iüvendö férfiuságaban
Példa adasában.
Szerdan 's pénteken mingyart kis koraban
Illy bütöt szábot ö gyermekségében,
Soha nem szopta annyanak emlöit
Czak egyszer nápiaban.
Halálunk oráian öriz meg gonosztul,
Ne hagy el-esnünk az egy igaz hittül,
Mikor meg menünk testi számvetéstöl,
Öriz kárhozáttúl.
Adgy hiveidet, ur Isten, követnünk,
Szent életeket utánad viselnünk,
Te mondasidban végék meg marádgyunk,
Menyekben mehessünk.

22 élete<det>ket

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 70a–b. – Cím: DE SANCTO NICOLAO EPISCOPO VI XBRIS. – Nótajelzés: Nota in folio 46. [Későbbi kézzel:] Az igaz hitben.

Ének Szent Miklósról. Ld. VI. decemb. Szent Miklósról c. jz. Az Exultet aula caelica kezdetű breviariumi himnusz 1., 2., 3. és 6. szakaszának parafrázisa. A latin eredetit lásd [Menyei nagy udvar magas menyországban…]  c. jz. E himnusz másik fordítása ugyancsak a Pécsi-énekeskönyvből ismert ([Menyei nagy udvar magas menyországban…] c.). Az ismeretlen szerző nyilvánvalóan a saját  fordítását más dallamra is alkalmazta; a két énekben ugyanis négy versszak kevés változtatással azonos. A 2. és 6. strófa ebben a verzióban önálló alakításnak látszik.

Versforma: 11–11–11–6 (a–a–a–a); a rímelés helyenként ingadozik.

Dallama: RMDT I., 138/I. sz. – A folio 46. levélre utaló nótajelzés feloldásáról lásd De Sancto Gregorio papa XII martii c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre