XXI. decemb. Szent Thamasról*

Nótája, Üdvöz légy Mennyei Bánya

APostolokat szemléllyük,
Jésus Szentit énekellyük:
Szent Thamás, légy értünk;
Nyerj minden jót nékünk.
Jésus òldalát illetted,
S' ahoz szivünket vezetted.
Nagy Indiában el-mentèl;
S' ott hiven Jésus hirdettél.
Jesusért nagy kint szenvedtél;
Mész kemenczében-is égtél.
Oltáron mikor szòlgáltál,
Meg-ölettettél dárdákkal.
Dicsiret élö Jstennek,
Szent Apostolok Fejének.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 536. – Cím: XXI. DECEMB. Sz. THAMASRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 24. [ = Nótája, Üdvöz légy Mennyei Bánya].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 174), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 384), Zirci-ék. (1751–66, 37a), Vöcsey János-ék. (1752, 198), Paksi Márton György-ék. (1760, 591), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 394).

Válaszos ének Szent Tamás apostolról. Galileából származott és Didymus (kettős, iker) volt a mellékneve. A közbeszéd „hitetlen Tamás” néven említi, mert Jézus feltámadásáról saját szemével, keze érintésével akart meggyőződni (Jn 20, 24–29). Az ókeresztény patrisztikus hagyomány szerint Perzsiában, a  pártusok népének és Indiában hirdette az evangéliumot. 67-ben az indiai Kalaminában (Madras közelében) vértanúságot szenvedett, karddal vagy lándzsával ölték meg. Ünnepe: dec. 21. – Lásd LexChrIkon 8, 468–75; Bálint 1977, I, 85–88.

Az ének szerzője ismeretlen. Az első két sort a kántor, a refrént a hívek énekelték.

Versforma: 8–8–6–6 (a–a–b–b); a 3. és 4. sor refrén. A névtelen szerző a nótajelzésben az idézett dallamminta formáját (vö. [ÜDvöz légy Mennyei Bánya…] c.) módosította.

Dallama: RMDT II., 24/a. sz.

5 òldalát illetted – vö. Jn 20, 25: Mondának azért néki a' több tanítványok: Láttuk az Urat. Ö pedig monda nékik: Hanem-ha látom az ö kezeiben a' szegek liggatását, és az újomat a' szegek helyére bochátom, és a' kezemet az ö óldalába bochátom, nem hiszem.

10 Mész kemenczében-is – mészégető kemencében; legendás elem, forrása nem ismeretes.
Hátra Kezdőlap Előre