Kyrie*

Mindenható Atya Isten, kj uralkodól mennyegben
Tekénts reánk e' földön, Kik uagyunk nagy veszélyben.
Óhajtyuk mi irgalmadat, kjuannyuk szent malasztidat,
Benned uan rémenségünk, azért jrgalmaz nékünk.
Bünért könyörgö bünösön Könyörülesz kegyelnesen.
Oh nagy jrgalmú Isten, könyörülj te népeden.
Christus, kj jöuél menyböl, És születtél szüzen szüztöl.
Szent neuedért, ki ne rekesz keduedböl.
Sok fáratságid altal, Midön bajt uittál világgal:
Halgas minket, s-uedd hozzád meg téröket.
Sokat szenyuedél értünk; Engedgy méltán emlekeznünk,
Halálodrúl, s-keserues kjnnajdrúl.
O Vigasztaló szent Lélek: Öntsd ránk tüzét szerelmednek.
Bünönk szennyét égesd meg, És lelkünkben szentely meg.
Te uagy a' mi nagy örömünk Es a' bünöktül meg-mentönk.
Het szent ajándékjdat, öntsd reánk s malasztidat.
Engedgy a' mi életünkben, Téged tisztelnünk mindenben.
Ô vigasztalo Jsten, jussunk hozzád mennyegben.

5 A Könyörülesz szó lesz szótagja kivakart betűk helyén.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 61. – Cím: Kyrie 1. [Lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Kyrie-trópus. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. A névtelen szerző közvetlen mintája ismeretlen. A háromszor három versszakos forma a latin mintákra emlékeztet.

Versforma: 8–8–7–7 (a–a–b–b), 7–8–4–7 (c–c–d–d), 8–8–7–7 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 294. sz. (vö. uo. 124.1.).
Hátra Kezdőlap Előre