Kyrie*

Menybéli Atya Vr Isten
Hozzád kiált keseruesen
Lelkünk, uedd mennyegben.
Mi te hozzád folyamodunk.
Es kegyes Attyanknak uallunk,
s Jrgalmadot uárjuk.
Tekénts a' te Hiueidre,
Ne engedgy mennünk ueszélyre,
Hanem üduösségre.
Christus Istennek Szent Fia.
Vagyunk kezed szép munkája;
Néz alkotmányidra.
Te uagy Vrunk, mi szolgáid.
Tölled teremtett állatid,
És bünös rabjaid.
Szent Véreddel bününk mosd el.
Lelkünknek szennyét töröld-el
Te szent sebeiddel.
O Vigasztaló Szent Lélek;
Kezedben mennyej kincsek.
Es minden Szentségek.
Látogasd a' mi sziuünket,
s Bünnel meg-terhelt lelkünket,
Kérünk hogy szentely meg.
Öregbitsd Hitet mi bennünk,
Engedgy szent életben élnünk,
s Bóldogúl kj múlnunk.

6 A uárjuk uárunk-ból javítva. 15 bünös <fiaid> 17 töröld-el A második ö ü-ből javítva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 62. – Cím: Kyrie 2dus. [Lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Kyrie-trópus. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. A névtelen szerző Szőlősy Benedek szlovákok számára szerkesztett gyűjteményének (Cantus catholici. Pýsné katolické. Lőcse 1655, 199) Kyrie Bože náss z-Nebe kezdetű trópusát fordította magyarra. Az eredeti szövege a következő:


Kyrie 2.

Kyrie Bože nass z-Nebe;
My ňiňy žádame tebe;
Prýgmi hlas pred sebe
My se k-tobe vtýkame.
Otcem te swým nažywáme.
Smilůg se nad namy.
Opatrůg nás swe' stworeňý.
Nedawag dýla k-zmareňý,
K-tobe ma'me zreňý.
Kryste prawý Boži Synu,
Slyss prozbi w-tuto hodinu:
poznag swú Rodinu.
Tý gsy náss, A my gsme ewogi.
Synowé Oceri obogi;
Choweg nás w. pokogi.
Zakri Hrých náss, swú Swatosti.
Pomohag zdegsse bitnosti,
Prigyťi k-radosti.
Kyrie, o Dusse Swatý.
W-darých Nebeských bohati.
Wiz Lid mdlobú yatý.
Nawsstiwiž y srdce nasse;
A odžen preć Ssatanasse:
At zlosti ne passe.
Posweť Dussy, swú Swatosti.
Kozmnož Mýru: Žiwůt crnostný:
Chráň nás swú Milosti. Amen.

Versforma: 8–8–6 (a–a–a).

Dallama: RMDT II., 12. sz.
Hátra Kezdőlap Előre