Gloria*

Dicsöség menyben Istennek,
Atya, Fiu, Szent Léleknek,
És e' földön békeségek,
Légyen a' jó Embereknek.
Dicsérjük mi Szent Neuedet,
Aldgyuk Szent bölcsességedet,
Jmádgyuk Jstenségedet,
Magasztallyuk felségedet.
Oh Jstennek szent Bárannya,
Szüz Máriának szent Fia.
Menyországnak uagy kjrállya,
s E' földnek hatalmas Vra.
Kj Világ bünét el-uészed,
Szállyon reánk-is kegyelmed,
Könyörgésinket keduellyed,
Nyavalyankot meg enyhitsed.
Mert csak téged illet szentség.
Téged az hatalmas felség,
Menynek földnek Vrasága
Téged illet, és hatalma.
Ki ülsz Attyadnak Szent jobján,
Jstenségben uralkoduán,
Szent Lélekkel egyetemben
Orökkön örökké Amen.

TC 2. Az adventi énekek között. Szó szerint azonos, utólag áthúzott szöveg. Egy felragasztott papírcsíkon: Gloria, in Festis Aduentus Domini, canitur ad Notam. Vduözitönknek Szent Annya. Vide textum inter communes.TC 29. A karácsonyi énekek között Gloria, Natale címen az 1. vsz. szövege. Utána: Dicsérjük mi Szent Neuedet etc. Vide, supra fol. 2 in fine addatur Kyrie elejson, et imprimatur totum.TC 44. Gloria Paschale. Vj Enek. címmel szó szerint azonos szöveg.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 63. – Cím: GLORIA. – Dallamát is közli. – Az ének szövege részben vagy egészben a kéziratnak még három további helyén megtalálható; lásd alább a dallamokra vonatkozó megjegyzésnél.

Gloria-parafrázis. Lásd Adventre valo Gloria c. jz. Az A na Zemi bud'iž Lidem kezdetű gloria-parafrázis fordítása. A névtelen szerző mintáját Szőlősy Benedek szlovákok számára szerkesztett énekeskönyvéből vette (Cantus catholici. Pýsně katoliché. Lőcse, 1655, 201). Szövege a következő:


Gloria 1.

A Na Zemi budiž Lidem,
Pokog dobra' wůle wssychnem;
Y nám genž wichwalugem ťe:
Dobrorečýme blasiťe.
Y srdečňe se modlyme.
A z-Náboženstwým prolysme.
W-twé sláwe ťe welebýme:
Dobrému diki uzdáwame.
Pane Bože kralugýci:
Genž gsy na Nebi w-Trogicy.
Králi Nebeský presikwúcy:
Bože Otče Wssemohúcy.
Paňe Synu negwlastňegssý
Gežýssi Kryste nagwyžssy.
Od obogiho podstati,
Pochodýce Dusse Swatý.
O Paňe Božý Beránku,
Genž snymass neprawost swetku,
Te prolýme spolkem wssychňy.
Kžkúce, Smilůg se nad namy.
Který snýmass hrýchi sweta.
Budižť prygemna Moblitba,
Genž sedýss na prawýci Otce,
Bud nass milostiwý sprawce.
Neb gsy ty negswaťegssý sám.
Ty gsy sám panugýci, Pán,
Ty sám nagwýwissenegssý,
náss Paňe Kryste Gežyssy.
Swatým Duchem Tessitelem,
Wssech werných Osweťitelem.
W-Slawe Bohu Otcy rowem.
Až na weky wekůw. Amen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 81. sz. – Az ének szövegének további három változata a kéziratban más-más dallammal található. Ezek a következők:

2. lap: Az adventi énekek között szó szerint azonos, utólag áthúzott szöveg. A kottát egy felragasztott papírcsík takarja, ezen a következő szöveg: Gloria, in Festis Aduentus Domini, canitur ad Notam. Vduözitönknek Szent Anya. Vide textum inter communes.

29. lap: A karácsonyi énekek között Gloria, Natale címen az 1. versszak szövege, utána: Dicsérjük mi Szent Neuedet etc. Vide, supra fol. 2 in fine addatur Kyrie elejson, et imprimatur totum. – Kottás; dallamát ld. RMDT II., 157. sz.

44. lap: Gloria Paschale. Vj Enek. címmel szó szerint azonos szöveggel. Kottás; dallama: RMDT II., 199. sz.
Hátra Kezdőlap Előre