Gloria*

Nótája, Üdvöz légy Mennyei Bánya

DIcsösség Menyben Istennek;
Békesség Földön Embernek,
A' ki szelid vóltát mútattya mindennek.
Téged Mennyei Királyunk,
Kivel távozik homályunk,
Mint Atyánkat tisztelünk, áldunk, imádunk.
Te Világnak áldozattya,
Istennek szülött Magzattya,
Artatlan szent Bárány, légy szivünk harmattya.
Drága Jesus Idvözitönk,
Szent Lélekkel büntöl mentönk;
Szent Atyád fényében légy jóra segitönk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 165. – Cím: GLORIA. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 24. [ = Üdvöz légy Mennyei Bánya].

Szövege megvan még a következő XVIII. századi kéziratokban: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 69), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 176).

Gloria-parafrázis Vízkereszt utánra. Lásd Adventre valo Gloria c. jz. Szerzője ismeretlen. A dallamminta nyomán feltételezhető, hogy a harmadik sort a kántor előéneklését követve a hívek megismételték.

Versforma: 8–8–12 (a–a–b); a harmadik sor 6/6 osztású. A nótajelzésben idézett dallamminta formáját a szerző módosította (vö. [ÜDvöz légy Mennyei Bánya…] c.).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 24/a. sz.
Hátra Kezdőlap Előre