Mas credo patrem*

Nota: Mittitur ad Virginem, etc.

HIszek egy Mindenható Atya Ur Istenben,
Menynek, földnek, tengernek, bölcs Teremtöjében:
Hiszek IESUS Christusban, egy igaz Istenben,
Tellyes Szent Háromságnak másik személlyében.
Kit az Atya Isten szült, idöknek-elötte,
Es ö-véle mindenkor egy vólt természetbe:
Ö-általa mindenek löttek teremtésbe,
Igaz Istent érettünk a' földre küldötte.
Magas Menyböl le-szálla mi idvességünkre,
A' mi bünös-vóltunkat mert nem tekíntette:
Bóldog Szüz MARIA-tól lön testesülése,
A' Szent Lélek Malasztya kit meg-környékeze.
Pontius Pilátustól ám meg-kínoztaték,
A' magas kereszt-fára ottan feszítteték:
Es Szent Lelkét ki-adván földben temetteték,
Harmad-nap fel-támada, Egbe emelkedék.
Ül az Atya Istennek hatalmas jobjára,
A' Szent irás e' dolgot nyilván bizonyíttya:
Onnat lészen jövendö az utólsó napra,
Midön az itiletre Világot szólíttya.
Elevenek, és hóltak akkor fel-támadnak,
Végsö sentencziára reszketve halgatnak:
Kik e' földön jól éltek, Menyországban jutnak,
Istentelen gonoszok Pokolra le-szálnak.
Hiszek elevenitö Szent Lélek Istenben,
Ki Atya, és Fiútól származik közinkben:
Ezekkel egyetemben vagyon nagy felségben,
Ki a' Proféták által, szóllott vólt régenten.
Hiszem a' közönséges Szent gyülekezetet,
Abban lévö nyilván egy igaz Keresztséget:
Bününknek bocsánattyát, a' mint igirtetett,
Hogy az-által meg-nyerjük mi idvességünket.
Es várom a' hóltaknak jövendö idöben,
Ö fel-támadásokat ugyan ezen testben:
Hiszünk örök-életet, mely vagyon Menyégben,
Kiben hogy részünk legyen, jertek mondgyuk, AMEN.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 511–2. – Cím: MAS CREDO. Patrem. – Nótajelzés: Nota: Mittitur ad Virginem, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 437).

Credo-parafrázis. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–13–13–13 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 145. sz.
Hátra Kezdőlap Előre