Credo*

Nótája, Oh mi Menybéli Szent Atyánk

HIszünk mi az egy Istenben:
Kyrie elejson:
Meny földnek teremptöjében:
Christe elejson.
Tarts minket Catholica szent Hitben:
Térits, oh Jesus, kik vannak tévelygésben.
Hiszünk egy Idvezitöben:
Szent Atyánk Edgyetlenében.
Christus fogant szent Lélektöl:
Es született tiszta szüztöl.
Christus értünk meg-kinzaték:
Fel-feszitve meg-öleték.
Sirban temetve marada:
Harmad napon fel-támada.
Menybe Christus fel-repüle:
Attyának jobjára üle.
Világ vègèn el-jövendö:
Mindnyájunkat itélendö.
Hiszünk szent Lélek Istenben:
Szentegyháznak Jegyesében.
Hiszszük Szentek egy értelmét:
Büneinknek engedelmét.
Hiszszük Test fel-támadását:
Elet örök maradását.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 438–9. – Cím: CREDO. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az Oh mi Menybéli Szent Atyánk kezdetű Mi atyánk parafrázis dallamára; vö. Pater noster és [Földnek es menynek nemes teremtöje…] c.]

Hiszekegyből szerkesztett válaszos ének közönséges időre és vasárnapokra. Forrása a rövidebb Apostoli Hitvallás lehetett. Vö. Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–6–8–6–10–12 (a–b–a–b–c–c); a 2. és 4–6. sor refrénként ismétlődik.

Dallama: RMDT II., 185. sz.
Hátra Kezdőlap Előre