Credo*

Hiszünk egy Atya Istenben,
Meny, és föld teremtöjben;
Mi kegyelmes szeretönkben.
És a' JESVSban Christusban,
Ö eggyetlen egy Fiában,
Mj szerelmes Meg-uáltonkban.
Szent Lélektöl fogantaték,
Szüz MARJAtól születék,
Pilátustól meg-öleték.
Meg-haluán poklokra szallot,
Harmad napon fel-támadot,
Szent Atyakat szabaditot.
Attyához méne mennyegbe,
Ottan szent jobjára üle,
Mindeneket lát szent szeme.
Onnan lészen el-jöuendö,
Élöt, s hóltat itélendö,
s Érdem szerént fizetendö.
Hiszük és a' Szent Lélekben,
Vigasztaló Jstenünkben,
Hit tanitó Mesterünkben.
Anyaszentegyházat hiszünk;
Szentek eggyességét uallunk,
Bününk bocsánattyát uárunk.
Végre testbe fel-támadunk,
Az itiletre rá megyünk,
Örök élet lesz jutalmunk.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 64. – Felirata a lap szélén: Vj Enek. – Dallamát is közli.

Credo-parafrázis. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. A névtelen szerző Szőlősy Benedek szlovákok részére szerkesztett gyűjteményének (Cantus catholici. Pýsně katolické. Lőcse 1655, 203) Weryme w Boha gedného kezdetű énekét fordította magyarra. Az eredeti szövege a következő:


Credo 1.

Weryme w-Boha gedného.
A Otce Wssemohúcyho,
Nebe, Zeme stworýciho.
R.Nebe, Zeme stworyciho.
W-Gezv Krysta Syna geho.
Gednécho Pána nassého,
Z-Duchem Swatym počatého. R.
S-Panny Marye narozen.
Trpel pod Pontskym Pilátem:
Vkrýžowan, vmrel potem. R.
S-Pohrebu stúpil do Pékél.
Treťý den wstal zmrtwých wesel.
Na Nebesa zhüri wstupil. R.
Na prawýc Božý sedý.
Na Twár swého Otce bledý.
Wssudi wssecky wecy widy. R.
Odtúd má zase prigyťi.
Ziwé, y mrtwé sudiťi.
R-nám se dolu nawraťiťi: R.
W-Ducha Swatého weryme.
Cyrkew Swatú wyznawame.
Swatých obcowaňý mame. R.
Také hrýchůw odpussteňy.
A Telá z-mrtwých wzskrýsseňý:
K-tomu také žiwot wečňý. R. Amen.

Versforma: 8–8–8 (a–a–a).

Dallama: RMDT II., 20. sz.

2 teremtöjben – öt szótagos; az j is külön szótagnak számít.
Hátra Kezdőlap Előre