Credo*

Hiszünk mi egy Atya Istenben,
Menynek, földnek teremtöjében,
Minden ékeségekkel,
látó és lathatatlan rendekkel.
Hiszünk és JESVSban Christusban ö Fiában.
A mj eggyetlen egy Vrunkban,
kj fogantaték Szent Lélektöl:
Születék Szüz MARJAtól:
Meg-öletteték Pilátustól.
Harmad napra halottajból fel-támada.
Attyához méne menyorszagba;
Ottan ült az ö Szent jobjara.
Onnan lesz megént el-jöuendö,
Holtat, és eleuent itélendö.
Hiszünk Vigasztaló Szent Lélek Vr Jstenben,
Lelkünk meg-szentelöjben:
igasságra uezérlöben.
Kj menyböl Christustól küldetett,
Tanitóul az igaz Hitnek.
Hiszük a' közönséges Anyaszentegyházat.
Szenteknek eggyes maradását.
Testnek feltámadasat:
Bününknek bocsánattyát,
Es örök életnek jutalmát.

1 Hiszük 2 A teremtöjében é-je utólag beszúrva. 3–4 Előbb: Es JESVSban Christusban, Ö eggyetlen egy Fiában E sorok áthúzva, alattuk a végleges szöveg. 5 A Hiszünk n-je utólag beszúrva. 12 Az Ottan szó Onnan-ból javítva. 15 A Hiszünk n-je utólag beszúrva. 20 Az Anyaszentegyházat utolsó a-ja á-ból javítva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 65. – Cím: Credo 3. [A lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Credo-parafrázis ritmikus prózában. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. Szerzője, forrása ismeretlen.

Gregorián eredetű dallamára vonatkozóan ld. Papp Géza megjegyzését: RMDT II., 12. 1. ([OH fel-kelö fényes nappal…] sz. jz.).
Hátra Kezdőlap Előre