Patrem*

Nótája, Alma Redemptoris Mater

HIszünk egy igaz Istenben,
Meny s' Földnek Teremptöjében;
Mindenható erejében,
Ki által vagyunk életben.
Hiszünk a' Jesus Christusban,
Idvözitö szent Urunkban;
A' ki Fiu Isten nyilván;
Meny s' Föld ötet-is uralván.
Végre le-szálla Mennyégböl,
Világra születvén Szüzböl;
Szenvede nagy kegyelméböl,
Hogy mi szabadulnánk bünböl.
Jesusnak Lelke poklokra
Le-szálla, nézvén foglyokra;
Fel-támada harmad napra,
Menybe menvén üle jobra.
Hiszünk Szent Lélek Istenben,
Szentekkel lévén egy Hitben:
Bün bocsátását éltünkben;
Uj életet ez testünkben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 165–6. – Cím: PATREM. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 36. [ = Alma Redemptoris Mater].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 70), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 176).

Credo-parafrázis Vízkereszt utáni időre. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 75/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre