Credo*

Hiszünk egy Jstenben, Mennyej Atyában.
Mindenek Teremtöben. Mi kegyelmes Vrunkban.
Ki Eget, és Földet sok szép részejuel;
Semmiböl fel-allatá, Jsteni erejeuel.
Hiszünk a' Christusban Jstennek Fiában.
Ki e' Világra jöue, Emberi ábrázatban.
Szüztöl születteték ez Világnak Vra,
Hogy Ördög rabságából hiueit meg-uáltana.
Keserues kjnokban, Kereszt-fán meg-hala.
Szalla alá poklokra Harmad nap fel-támada.
Mennyegben fel-méne Szent Attyá-hoz üle.
Lelkeket el-fel-uiué, kiket Ördögtül nyere.
Onnan itiletre el-jöuendö lészen,
Jóknak, és gonoszoknak igaz jutalmat tészen.
Hiszünk Szent Lélekben, édes Jstenünkben,
Atyáual, és Fiúual egyenlö Jstenségben.
Hiszük közönséges Anyaszentegyházat.
Szenteknek eggyességét. Bününknek bocsánattiát.
Midön fel-támadunk sullyos itiletre.
JESVS jrgalmazz nékünk, és uigy örök életre.

1 A Hiszünk n-je utólag beszúrva. 3 szép <ékeséggel> Az áthúzott szó alatt: részejuel 4 Az erejeuel szó je szótagjának e-je utólag beszúrva. 5 A Hiszünk n-je utólag beszúrva. 12 Az el-fel-uiué szóban az i é-ből javítva. 13 Az itiletre második i-je é-ből javítva. 15 A Hiszünk n-je utólag beszúrva. 19 Az itiletre második i-je é-ből javítva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 65–6. – Cím: Credo 4-m. [A lapszélen:] Vj Ének.

Credo-parafrázis. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. A névtelen szerző Szőlősy Benedek szlovákok részére szerkesztett gyűjteményének (Cantus catholici. Pýsně katolické. Lőcse 1655, 204) Wermež w Boha Otce wssého Stworitele kezdetű énekét fordította magyarra. Az eredeti szövege a következő:


Credo 2. Cantatur in Festis Apostolorum.

Wermež w-Boha Otce, wssého Stworitele,
Toho dobrého Otce, nassého Spasytele.
Nebe z-wssý swetlosti, račil gest stworiťi.
A Zemi rozličnosti, prediwne spusobiťi.
Wermež w-Syna geho, Pana GEZV Krysťa.
Z-mocy Ducha Swáteho, počala Panna čistá.
Narodil se z-Panny, Král Bůh wssého Sweta.
Atby wyswobodil nás, od vkrutného Diabla.
Trepel od mladosti swého Narozeňy,
Wuki, býdi, težkosti, To wsse pro wsé stworeňý.
Vmrel gest na Kryžl; do Hrobu položen;
Kral se do pekla z-mocy. Wstalť gest z mrtwých creťy den.
Wstupil na Nebesa, k-Bohu Otcy swému.
Dussyčky z-sebú nesa; odgal ge Dlablu zlemu.
Sedý na prawýci Boha Otce swého.
Odtud prigde swú mocy: sudit bude každeho.
Wermež w-Ducha Swatého dobroťiwého.
Otcy, Synu, rowného, a' nepremožencho.
Také Cyrkew Swatú. Swatých obcowaňy:
Genž w-swem swaťem žiwote, stogý w-prawem pokaňi.
Hrýchůw odpussteňy, to z-Wýri držýme.
Twému se smilowaňý, na každý deň ťessyme.
Když z-mrwých wstaneme, pred twym hrozňým Súdem:
Bud milostiwym Pánem, deg žiwot wečňý. Amen.

Versforma: 12–14 (a–a).

Dallama: RMDT II., 38. sz.
Hátra Kezdőlap Előre