Patrem*

Hiszünk mi az egy Istenben,
Meny, földnek teremtöieben,
Az mi kegyes vezérünkben.
Hiszünk az Jesus Christusban,
Ö egy szép szüllöt fiaban,
Az mi kegyelmes urunkban.
 ki fogant szent lélektül,
Es születet â szép szüztöl,
Isteni nagy bölcsességbül.
Ki Pilatustul kinzáték,
Kerestre fell feszéteték,
Sidoságtul meg öleték.
 poklokra alá szálla,
Harmad napra fel tamada,
Es iokat ki szábadéta.
Méne fell az menyországba,
Üll az attyanak iobiara,
Itéletre iün világra.
Hiszünk mi â szent lélekben,
Szentekkel lévén egy hitben,
Szenteknek egyességében.
Hiszünk bününk bocsánattyat,
Testünknek fell tamodasát,
Eorök élet boldogságat.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 104a–b. – Cím: PATREM. – Nótajelzés: Infinitae bonitatis Notaiara. (Téves).

Credo-parafrázis. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–8 (a–a–a).

Téves nótajelzésére ld. RMDT II., 584. 1.
Hátra Kezdőlap Előre