Kájoni János

Sanctus*

Nota: Követi vala, népnek etc.

SZent vagy Ur Isten, Szent vagy Ur Isten, Szent vagy nagy Ur Isten:
A' ki lakozol a' magas Menyégben.
Mennyei Karok, földi Országok, éppen mind bé-telnek:
Dicsösségével Szent Istenségednek.
Aldott vagy Uram, a' ki el-jöttél az Urnak nevében:
Dicsirünk téged mind örökké, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 517. – Cím: SANCTUS. – Nótajelzés: Nota: Követi vala, népnek etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 442).

Szövege megtalálható a következő XVIII. századi gyűjteményekben: [Szőlősy Benedek: ] Cantus catholici (1703, 348; kiad. MIR 39, 164), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 270 var).

A Szentháromságot dicsőítő Sanctus trópus „közönséges időre”. Lásd Resonemus vngarice c. jz. Szerzője a Cantionale Catholicum előszava szerint Kájoni János.

Versforma: 16–11 (a–a); a sorok üteme: 5/5/6, 5/6, belső rímmel.

Dallama: RMDT I., 130/III. sz.
Hátra Kezdőlap Előre