[ALdgy-meg minket ez mai nap…]*

Nótája, Egeknek fényes villámja

ALdgy-meg minket ez mai nap,
Edes szép Iesusunk;
Had dicsirhessünk mindennap,
Kegyes Iesusunk.
Az te szent neved mi óltalmunk.
Légy kegyelmes hiveidnek,
Adgy minden jót népeidnek.
Zabolázd ellenséginket,
Örizd lelkünket testünket.
Halgasd-meg könyörgésinket,
Ad-meg böves szükséginket.
Maradgyunk meg igaz hitben,
Nèked szolgállyunk szentségben.
Tarts-meg végig békeségben,
Ne hadgy bennünket inségben.
Dicsiret te szent Atyádnak,
Véled szent Vigasztalónak.
Téged  ditsirünk ez helyben,
Aldásid várvàn mindenben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 454. – Felirata és nótajelzése: MAS: Melynek Nótája, fol. 167. [ = Egeknek fényes villámja].

Megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 117 var).

Áldást kérő válaszos ének a vasárnapi mise befejezésére. Az énekeskönyv szerkesztője a „közönséges időre és vasárnapokra” való énekek között közölte. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–6–8–5–9 (a–b–a–b–b); a 2. és 4–5. sor refrén. A névtelen szerző a dallammintát a sorok beosztásának, szótagszámának és a refrénnek módosításával alkalmazta. Az 1. és 3. sort az előénekesek vagy a kántor, a refrént pedig a nép énekelte. Lásd Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára c. jz. Az is lehetséges,  hogy az utolsó sort is a kántor előre énekelte és a nép megismételte (vö. [Oh mennyei szent orvosunk…] c.).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 285. sz.
Hátra Kezdőlap Előre