[AZ Istennek Szent igéjét…]*

Nota: Kyrie magne Deus

AZ Istennek Szent igéjét,
Kit meg-hallánk, s' dicsiretét:
Tartsuk-meg ö szép intését,
Ugy veszszük dicsösségét.
Az Istennek Szent Malasztya,
Igy marad rajtunk áldása:
Ha Szent igének hallása,
Nálunk lesz maradása.
Azért Istennek szerelme,
Maradgy szivünk kebelébe;
Hogy maradgyunk igaz Hitnek,
Igaz isméretibe.
Kérünk téged Szent Ur Isten,
Vigyázz reánk mind szüntelen:
Szent Malasztal láss kegyessen,
Hogy veled legyünk Menyben.
Dicsirjenek az Angyalok,
Mind a' Mennyei Szent Karok:
Eg, föld, Nap, Hóld, és csillagok,
Néki áldást mondgyatok.
Dicsiret néked Ur Isten,
Ki vagy örök dicsösségben:
Aldassál a' nagy Felségben,
Most, és örökké. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 530. – Cím: MAS AZONROL [utalás az előtte lévő ének címére: PREDIKACZIO VTAN]. – Nótajelzés: Kyrie magne Deus. – Megvan a második kiadásban is (1719, 458).

Áldást kérő ének prédikáció utánra. Kájoni a Cantus de tempore részben a misére való énekek (Missa communis) utánra sorolta, és a versformát a három strófás gregorián dallammintájához részben átalakította (vö. Kájoni János: Kyrie magne Deus c.). Közvetlen forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–7 (a–a–a–a).

Dallamára ld. az Kájoni János: Kyrie magne Deus c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre