[FEnyességes Menybéli nagy Isten…]*

Nota: Angyaloknak Nagyságos etc.

FEnyességes Menybéli nagy Isten,
Ki lakozol fen a' magas Menyben:
Minden állat enged nagy hüségben,
Az Angyalok szolgálnak szüntelen.
Az Egeket csak te-magad bírod,
Tüzes-köved a' földre le-hányod:
Csillagoknak számát te jól tudod,
Noha mely sok, de neveken hivod.
Minden Szentek Felséges Királlya,
Angyaloknak nagy kegyelmes Ura:
Hozzád fogadsz, mint a' kegyes Atya,
Fiainak bünöket bocsáttya.
Széked vagyon magas Menyországban,
Fel-rakatván mint tiszta Kristályban:
Mindeneket jól látsz e' Világban,
Semmi nincsen elötted homályban.
Nagy Ur Isten tégedet szolgálunk,
Mint Atyánkhoz te-hozzád folyamunk:
Tellyes szivel tégedet imádunk;
Magas Menyben utánnad kiáltunk.
Vigasztaly-meg nyomorúságinkban,
Adgy Szent Lelket, hogy itt e' Világban:
Bizhassunk Szent irgalmasságodban,
Es bé-mennyünk örök bóldogságban.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 519–20. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Angyaloknak Nagyságos etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 448).

Hálaadó és dicsőítő ének. Kájoni kiadványában a Cantus de tempore részben a misére való énekek (Missa communis) utánra sorolta. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–10–10–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 103. sz.

3 enged – engedelmes (NySz I, 640).

14 tiszta Kristályban – a fénylő égben, tiszta mennyben.
Hátra Kezdőlap Előre