[Földnek es menynek nemes teremtöje…]*

Földnek es menynek nemes teremtöje,
Angyali karok be tellyesitöje,
Es bünösöknek egy legeltetöje,
Es segitöje,
Hozzad kialtunk keserüsegünkben,
Neked könyörgünk, felseges ur Isten,
Mas segitsegünk te kivülled nincsen,
Csak te vagy minden.
Ostorod sullyat, haragja nagy voltát
Tauoztasd töllünk melto nagy boszszujat,
Ne nezzed, uram, eltünk gyarlosagat,
Es bünös voltat.
Tudgyuk bízonnyal a' mi büneinket,
Reank boczatod a' pogany nepeket,
Hogy veszeszenek ugy mint bünösöket,
Hitetleneket.
Israel nepét Faraoktol mentéd,
A' nagy pusztaban kegyesen örizéd,
De hogy el szakad tölled, nem szeretéd,
Mert meg büntetéd.
Engedgy meg az keresztyeneknek,
Kik igaz hitböl tegedet tisztelnek,
Ves-veget, kerünk, te büntetesednek,
Adgy bekesseget.
Atya Istennek legyen nagy tisztesseg,
Fiu Istennek egyenlö dicsösseg,
Az szent lelekkel, ki egy örök felseg,
Menyben dicsösseg.

Kézirata:

Kájoni János latin–magyar versgyűjteménye. 1677 k., 437. – Kiad. Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár 1914, 49–50.

Bűnbánati ének. Jénáki (i.h.) Kájoni szerzeményének tartja.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–a).

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre