Ave Maria*

Nóta Oh mi Menybéli Szent Atyánk

Oh áldott szent Szüz Mária;
Könyörögj érettünk:
Benned buzog malaszt ária;
Kérj jòt nèkünk.
Szent Aszszonyunk, Engeszteld mi nékünk,
Ur Jesus Christust; Midön ieszt sok vétkünk.
Mint hogy Szent Szüz, Nagy Ur veled;
Bünöst szenvedvén melletted,
Bóldog vagy Aszonyok között;
Mert Christus töled származott.
Szent Szüz, elödbe szaladunk,
Hogy hóltunkban kárt ne vallyunk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 438. – Cím: AVE MARIA. – Nótajelzés: Azon Nótára [utalás az előtte lévő ének dallamára: Oh mi Menybéli Szent Atyánk].

Az Ave Mariából szerkesztett válaszos ének közönséges időre és vasárnapokra. A névtelen szerző az angyali üdvözletet (vö. [AVe Maria, bóldog Isten Annya…] c. jz.) versbe foglalt mondatait a kántorral adatta elő, és erre a nép felelte az ismétlődő refrént.

Versforma: 8–6–8–4–10–12 (a–b–a–b–b–b); a 2. és a 4–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 185. sz.
Hátra Kezdőlap Előre