Predikaczio vtan*

Nota: Kyrie magne Deus

EÖrök Atya, mindenható Isten irgalmasságáról;
Igyekezzünk hálát adni, mindenkor jó-vóltáról.
Hogy mikor az rettenetes utólsó itilet napja,
Lészen: adassék mi-nékünk, Menyország bóldogsága.
Igasság-szeretö Atya, Mindenható Szent Ur Isten:
Dicsirettel magasztallyunk, most, és örökké, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 529. – Cím: PREDIKACZIO VTAN. – Nótajelzés: Nota: Kyrie magne Deus. – Megvan a második kiadásban is (1719, 458).

Ének prédikáció után. Közvetlen forrása ismeretlen. Kájoni a három strófás gregorián dallammintához a versformát részben átalakította (vö. Kyrie magne Deus és [AZ Istennek Szent igéjét…] c.).

Versforma: 16–15 (a–a); a sorok osztása 8/8 és 8/7.

Dallamára ld. Kyrie magne Deus c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre