[Szabadits szent ur Isten…]*

Nota: O mennyei nagy bol.

Szabadits szent ur Isten,
Ki lakozol magos menyben,
Néz mi reank kegyelmesen.
Maradgyon rajtunk aldasod,
Mennyei vigasztalásod,
Hogy vehessük szent országod.
Oltalmazz meg ellensegtöl,
Öriz az eretnekségtöl,
Hogy tavul jarjunk ezektöl.
Vigyaz reank kegyes szemmel,
Vigasztalj a' szent lelekkel,
Es igazgas szent igiddel.
Öregbicz az igaz hitben,
Szent fiad ismeretiben,
Hogy vegyünk reszt örömeben.
Adgy bekesseges eletet,
Hogy dicsirhessünk tegedet,
Mint kegjelmes teremtönket.
Enged meg ezeket nekünk,
A te szent fiadert, kerünk,
Mert csak te vagy remensegünk.
Dicsirtessel áldot Isten
Szent fiaddal egyetemben
Most, es mind örökke. Amen.

Kézirata:

Kájoni János latin–magyar versgyűjteménye. 1677 k., 449. – Kiad. Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár 1914, 51. – Nótajelzés: Nota: O mennyei nagy bol[dogság].

Isten áldását kérő ének, prédikáció után vagy mise végére. Jénáki (i.h.) Kájoni szerzeményének tartja. Forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–8 (a–a–a).

Dallama: RMDT I., 220/II. sz.

1 Hibás szótagszámú sor; így egészíthető ki: Szabadits meg szent ur Isten.
Hátra Kezdőlap Előre