[Ur Isten, hozzad folyamunk…]*

Ur Isten, hozzad folyamunk,
Es esedezven kialtunk,
Halgasd meg fohaszkodasunk,
Oltalmat csak tölled várunk.
Bocsasd meg sok büneinket,
Kikkel bántottunk tegedet,
Nem akarod el vesztünket,
Mutasd hozzank jo kedvedet.
Hirdesd köztünk szent igidet,
Hogy ismerhessünk tegedet,
Vehessük dicsössegedet,
Kit szent fiad nekünk szerzet.
Nevely minket, szent ur Isten,
Szent neved ismeretiben,
Hogy veled lehessünk menyben,
Veg nelkül valo örömben.
Hatalmas atya ur Isten,
Meg valto fiu ur Isten,
Teis, szent lelek ur Isten,
Aldott legy örökke. Amen.

Kézirata:

Kájoni János latin–magyar versgyűjteménye. 1677 k., 443. – Kiad. Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár 1914, 50–1.

Ének prédikáció előtt vagy után. Jénáki (i.h.) Kájoni szerzeményének tartja. Forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre