[VDvöz légy szent orvosunk…]*

Nótaja, Oh Istennek Szent Annya

VDvöz légy szent orvosunk,
Oh szépséges Iesusunk:
Téged ohait mi sorsunk;
Edességes Jesusunk.
Ohaitó szivel áldunk,
Szent Oltáron imádunk.
Bövics-meg szent hitünket,
Indits ióra szivünket.
Közöttünk uralkodgyál,
Mi szivünkben nyugodgyál.
Ad szeretnünk országod,
Követnünk igasságod.
Szent Testednek kinnyáért
Adgy iót szent szüz Anyádért.
Az te nagy érdemeddel
Ellenséginket üzd-el.
Gerjedgyen hozzád szivünk,
Epüllyön romlott igyünk.
Hiveidet epitgesd,
Igaz örömre vezesd.
Enged bününk bánattyát,
Igaz penitencziát.
Lelkünk veled tisztúllyon,
Országunk meg-éppüllyön.
Dicséret szent Atyádnak,
Tellyes szent Háromságnak.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 451–2. – Felirata és nótajelzése: MAS: Melynek Nótaja, fol. 168. [ = Oh Istennek Szent Annya].

Válaszos ének az oltáron jelen lévő Jézushoz, áldozás után. Forrása, szerzője ismeretlen. A kassai Cantus catholiciben ezzel a kezdősorral, azonos versformával és dallammal, de különböző alkalomra és szöveggel három ének is található. Lásd A' bóldog ki-mulasert és [IDvöz légy szent orvosunk…] c.

Versforma: 7–7–7–7 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45/a. sz.
Hátra Kezdőlap Előre