[VIgasztald JESUS szivünket…]*

Nóta, Szép reggeli dicsérettel

VIgasztald JESUS szivünket,
Szabadics minden hiveket;
Hald-meg szavainkat, nèzd nagy siralminkat;
orczád el ne fordicsd, haragodat enhicsd.
Edes JESUS, Aldot JESUS.
Oh! JESUS könyörüly raytunk,
Im hozzád sziböl òhajtunk:
Ellenünk lest uetnek, Es feiünkre törnek;
de bizunk mindenben, Te szent Kegyelmedben.
Vigasztald IESUS szivünket,
Szabadics minden hiveket:
igen hátra száltunk, Sok ostorid rajtunk,
Kit meg-érdemlettünk, mert sokat vètettünk.
Tarts-meg IESUS békességben,
Mellettünk légy nagy szükségben:
Környülünk mint atczély, Testi Lelki veszèly;
Tekénts rànk kegyesen, meg-segits erössen.
Oh IESUS könyörüly rajtunk,
im hozzád sziböl óhaitunk:
ellenség ne ártson, s' meg ne tántoritson;
könyörülö Isten, haragod meg-térjen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 448–9. – Felirata és nótajelzése: MAS: AZon Nótára, fol. 35. [ = Szép reggeli dicsérettel].

Áldást kérő vasárnapi válaszos ének. Szerzője forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–12–12–8 (a–a–b–c–d); a 3. és 4. sor 6/6 osztású, belső rímmel; az utolsó sor refrén.

Dallama: RMDT II., 164. sz.

4 orczád el ne fordicsd, haragodat enhicsd – a sor megvan Nyéki Vörös Mátyás 101. zsoltár-parafrázisában. Lásd RMKT XVII./2, 62. sz., 4–5. sor.

16 atczély – acél fegyver, kard.
Hátra Kezdőlap Előre