CXXIX-dik soltar De profundis*

Nota: Szép reggeli dicsérettel.

HOzzád kiáltok mèlysègböl,
Isten ments-ki nagy insègböl:
Sok háboruságban, Szivem nagy bánatban,
Kiált szent nevedhez; Kér, erezd füledhez:
Szand-meg sorsom, Vedd kérésem.
Jaj Isten, méllyen meg-estem;
Irgalmasságod meg-lestem:
Halgass kèrésemre, Ne nézz büneimre;
Vévén szent kedvedben, Eörüllök nevedben:
Büneimnek nagy méllyèben
Vagyok, ès lelki tömlöczben:
De gonoszságinkat, Sok álnokságinkat,
Ha visgálod Istèn, Jaj vesznünk kel menten:
Nállad Isten az engedès;
Bünössel Kegyes szerzödés:
Mert ha hozzád tèrünk, Irgalmadhoz férünk;
Azèrt benned bízunk, Szent igèddel hízunk:
Igen bövseges váltsággal,
Minket Isten meg-váltottál:
Te lészesz òltalmunk, örök bizodalmunk;
Harczon Te lègy társunk, S' nem lèszen romlásunk:
Dicsössèg Atya Istennek,
Szent Fiu, ès Szent Lèleknek:
Dicsössèg Fölségnek, A' harom Személynek;
Miképpen kezdetben, Most ès jövendöben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 447–8. – Cím: CXXIX-dik Soltar: De profundis. – Nótajelzés: Azon Nòtára. [Utalás az előtte lévő Hald-meg Isten szavajnkat kezdetű 101. bűnbánati zsoltár fordításának nótajelzésére: Notája, fol. 35., amely viszont a Szép reggeli dicsérettel kezdetű kottás adventi éneket idézi.]

A Vulgata számozása szerinti 129. De profundis clamavi ad te Domine kezdetű zsoltár verses parafrázisa. Az énekeskönyv ismeretlen szerkesztője felhasználta Nyéki Vörös Mátyás Sok háborúságban, szívem nagy bánatban kezdetű 129. zsoltárának tíz sorát, és a nótajelzésben is Nyéki átalakított 101. zsoltárára utalt. Ez a két verses parafrázis Pázmány Péter Keresztyeni imadsagos keönyv–ében (Graz 1606, 179b és 183a) a hét bűnbánó zsoltár ötödik és hatodik darabja (vö. RMKT XVII./2, 62. és 63. sz.).

Versforma: 8–8–12–12–8; a 3. és 4. sor 6/6 osztású belső rímmel. Az utolsó sor refrén.

Dallama: RMDT II., 164. sz.

3 Nyéki 1–2. sor.

4 Nyéki 4–5. sor.

8 Nyéki 7–8. sor.

12 Nyéki 10–11: Ha gonoszságinkat, Sok álnakságinkat.

17 Nyéki 19: Azért benned bízom.

20 Nyéki 20: Mert te vagy óltalmam.
Hátra Kezdőlap Előre