[Halando emberek, kik most ielen vadtok…]*

Halando emberek, kik most ielen vadtok,
Tü vegh oratokrol ugi gondolkodgiatok,
Es ki mulastokhoz olli kezen legietek,
Mert atiatok fia halva, iol lattiatok.
Az halal fizetes eset ma eö rayta,
Mert az niagh Istennek ez volt akarattia,
Ez utan kin esik, cziak az Isten tudgia,
Mert eö hatalmaban eletünk hatara.
De mint tudtok szamot adni az Istennek,
Kik vakmerö keppen bünben elendetek,
Soha büneötökböl terni nem akartok,
Kemeni szam adasra iut az tü igietek.
Sok ki mulasokrol mar peldat uehettek,
Az halal mergitöl megh rettenhetnetek,
Mert atiatok fia eö teöriben eset,
Ez czalard vilaghban kik voltak kedvesek.
Igen giönieörködöl, ember, gazdaghsaghban,
Külümb keülümb fele sok szinü ruhakban,
Ugi ha mind eörökke elnel ez vilaghban,
Nem tudod, meli oran teznek koporsoban.
Az te gienge tested, kit tartasz keduesen,
Ki mullasod utan, gondold megh, mi leszen,
Minden allatoknal utalatosb leszen,
Sok fele fergeknek eledelek leszen.
Hidgied, biszonioson feöld ala boritnak,
Cziontaidrol tested mind le roshadandnak,
Tetemid feöld szinin szeliel haniattatnak,
Inak, izek benned megh szakadoznak.
Retteni megh immaron, eleted az pelda,
Mert ver atiad fia fekszik mostan halva,
Ki tegnap olian volt, mint az ikes rosa,
Most az koporsoban mint megh fonniat szena.
Be foghtak eö neki io lato szemey,
Nem szolhatnak mostan io szolo nielvey,
Szengest sem hallanak io hallo fülei,
Keszey, labai sem moszoghatnak neki.
Czak az Christus Jesus neki remenisege,
Noha sok uetekkel, büneökuel elete,
Eröszszö angalla az eö keöniörgere,
Hogi fel vitessek az erök életbe.
Azert müis mostan, kik it ielen vagiunk,
Temetese napian ezzel ikezszitiük,
Annianak, az földnek eöt megh adgiuk,
Az Jesus Christusnak lelkit be aianiuk.
Ki niugossa testit az fekete földben,
Lelkit be szamlallia szentek seregiben,
Tellies szent haromsagh az egi Istenseghben,
Kit illet diczösegh mint eörökké, Amen.

23 A nal betűk a kézirat sérült volta miatt hiányoznak. 25 boritnak, <czalard> 29 Rettien 40 A sor vége a kézirat sérült volta miatt hiányzik. 43 46 szamlallia<t>

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 56b–58a.

Halottas ének temetésre. Az ismeretlen szerző az első tizenkét sorban felhasználta Bornemisza Péter énekeskönyvéből az azonos kezdetű halottas ének elejének nyolc sorát (Enekec, harom rendbe. Detrekő 1582, fol. 251a; RMNy 513; hasonmás kiadás: BAH 6. Bp. 1964). Az ének formáját azonban módosította:  Bornemisza háromsoros strófáit négysorossá alakította. A kiinduláshoz mintául választott népszerű ének a XVII. századi protestáns énekeskönyveken kívül Kájoni János Cantionale catholicumának első kiadásában (1676, 671) is megvan (vö. RMDT I, 145. és 303. sz. szövegjegyzete).

1 = Bornemisza 1. sor

2 = Born. 2.

4 = Born. 3.

5 = Born. 4.

7 = Born. 5.

8 = Born. 6.

10 = Born. 8.

12 = Born. 9.

26 roshadnak – rothadnak – régies alak (NySz II, 1461–2).

30 ver atjad fia – vér szerinti rokonod (NySz III, 1071; egy vér atyafi).

42 ezzel ikezszitiük – ezzel, azaz énekkel, imádsággal ékesítjük.

43 Annianak, az földnek – az anyaföldnek; vö. [HArcz ember élete, tellyes életében…] c. 15. sor.
Hátra Kezdőlap Előre