[Im latod, à halal mindeneket le kaszal…]*

Nota. Ember emlekezzel etc.

Im latod, à halal mindeneket le kaszal,
Senkit, hidgyed, ö nem ural, senki ellene nem all.
Jöuel, jöuel, én uram Christusom, ne hadgy végsö órámon.
Nincz ez ellen gyükér, sem nagysagos nemes vér,
Nem adatik semmi draga szer, mindeneket földhöz vér.
Végy példat hogy hallod, mely röuid lész életed,
Ma uagy holnap utannam jösz, magad meg nem mentheted.
Embernek im látod, mely röuid ö élete,
El mulando, mint szalma tüz, oly hamar ö öröme.
Mit bizol hat ember vilagi gazdagságban?
Utanna von, hogy meg fogjon, az halal halójaban.
Gazdag bar szegény légy, téged à meg nem menthet,
À halaltol sem okossag, sem bölcsesség meg nem ment.
Cresus kiraly ki volt vilagban, megis meg holt,
Gazdagsága Salamonnak, bölcsessége és nagy volt.
Vagy ki uolt uilagban szentebb amà szent Jobnal?
Delam nem volt ö neki-is kötése à halallal.
Téry meg azért kérlek, ne bizzal szépsegedben,
Ne uessed bar reménseged te emberi érödben.

13 K s' bölcseség ki-nem vehet. 15 K bölcsesége-is 16 K Ki vólt e' Világban 17 K halálnál. 19 K az emberi

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Főszöveg: Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 2b–3a. – Nótajelzés: Nota. Ember emlekezzel etc.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 661–2. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Ember emlekezzél a' szomorú halálról. – Megvan a második kiadásban is (1719, 561).

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Illyés István: Halottas énekek (Nagyszombat 1693, 45), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 650). – Ma is élő népzenei változatát Lajtha László közölte 1956, 410–13, 584).

Válaszos ének az elmúlásról, a mindenkire váró halálról.

Versforma: 13–15–17; a harmadik sor refrén és 10/7 osztású belső rímmel.

Dallama a Batizi András énekére utaló nótajelzés alapján: RMDT I., 73. és 74. sz.

14 Cresus – lásd Regi enek  c. 53. sor jz.

15 Salamonnak – lásd [EÖrök Atya Isten…] c. 16. sor jz.

16 Jobnak – A nevét viselő ószövetségi Jób könyve főszereplője, aki a reá zúduló temérdek csapást és szenvedést türelemmel viselte és ezzel a béketűrés példáját adta.
Hátra Kezdőlap Előre