A' halalhoz való keszületröl*

IMé szörnyü Halál, Köztünk igen kaszál,
Pusztittya szörnyen életünket:
Rajtunk mindenfelöl, Halál s' hátul elöl,
Kerget, fogyat igen bennünket.
A' kik ma jó szinben, Vagyunk friss életben,
Nem tudgyuk hólnap mint lesz dólgunk:
Ma jó egésségben, De ugy mint üvegben;
Csak hamar testünkben meg-romlunk.
Piros posgás orczád, Frissen beszéllö szád
El-esik majdan, és meg-némúl;
Szép magas termeted, Testi tekinteted
verembe száll, pornak meg-hódúl.
Rósás ajakidon, Szép czifra nyakadon,
Hóltod után féreg el-árad:
Gyöngyös ékes függö, Szép homlokból csüggö,
Nyüvek közt nem lesz semmi árrad.
A' mennyit kerestél, Jószágot szerzettél;
Tudod ember tiéd nem lészen:
Hanem ha jól éltél, Halálhoz készültél,
Szép Jesusod veled jót tészen.
Mindenkor-is talál, A' mit le-vág Halál,
Mint életünk meg-emésztö moly;
Szertelenül kaszál, Ki-keletben sem áll;
Mert ö órája szüntelen foly.
Jaj ha készületlen, Avagy ha véletlen
Eletedet Halál talállya!
Job hogy most készen légy, Es lelkeddel jót tégy,
Halálban hogy kárát ne vallya.
Kik most kevélykedtek, S' hánnyátok szemetek,
Uszván csak testi bóldogságban:
El-mentek, el-mentek, s' meg nem menekedtek;
Halálnak vadtok hatalmában.
Job szentül élnetek, job Istent félnetek,
Az mig vagyon arra idötök:
Meg-feszült Jesusnak, Szüz Szent Aszszonyunknak
Szólgállyon bár minden erötök.
Légy velünk kinunkban, Félelmes hóltunkban,
Oh Jesus, mert csak benned bizunk:
A' te jò vóltodban drága szent hóltodban
Szép reménséggel ugyan hizunk.
Azért még éltünkben, Szentséges könyvedben,
Oh Jesus, lelkünket bé-vallyuk:
Drága kegyelmedben, és te szent kezedben,
Jesus minnyájunkat ajánlyuk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 222–4. – Cím: MAS: A' HALALHOZ VALÓ KÉSZÜLETRÖL. – Dallamát is közli.

Ének a halálról és az elmúlásról. Az énekeskönyvben a Farsangos napokra valo enekek között; lásd De redamando Deo c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–9–12–9 (a–b–c–b); a tizenkettes sorok 6/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 62/d. sz.

7 mint üvegben – az egészség olyan törékeny, mint az üveg.

41 Szentséges könyvedben – lásd [ILly nagy útra indúl ember hogy születik…] c. 18. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre