A' haláltól való rettegésben*

JAj én szegény gyarló féreg,
Bennem halálos méreg:
Vigasztalási nincsenek
Félelmes életemnek.
Mindazáltal én Christusom,
Véredhez vagyon jussom:
Mert nékem lettél orvosom;
Halgass-meg drága sorsom.
Ne hadgy oh Jesus féltemben,
Utólsó szükségemben:
Bízom te nagy kegyelmedben;
Drága szenvedésedben.
Jusson Jesus most eszedben,
Hogy én-is szent nevedben,
Veszszöcske nöttem kertedben;
Ne jussak gonosz kézben.
Oh Jesusom emlékezzél,
Mennyit értem szenvedtél;
S' hogy öt sebed bö forrása,
Lött szivem biztatása.
Hogy ha mikor el fordúltam,
S' gonosz útra indúltam;
Sirva hozzád most járùlok,
Lábaidhoz borúlok.
Szent lábaid csokolgatom,
Ugy lelkemet biztatom;
Kivülled nincs reménségem,
Oh Jesus bóldog végem.
Szép Jesusom, piros véred
Sebeidröl rám ered:
Ki-nyilt hozzám te szent mellyed;
Lelkem attól meg-élled.
Adgy bíztató szót fülemben,
Jesus végsö idömben:
Vigasztaló Szent Istenem,
Ne hadgy tölled el-esnem.
Mikor minnyájan el-hadnak,
S' hamar földben el dugnak;
Kegyes Jesus légy árvádnak,
Velem ugy sokan áldnak.
Kihez tudgyak máshoz menni,
Halál ha kezd rám löni;
Paisom méltòztass lenni,
Jesus értem bajt víni.
Végsö sebem ha lesz-is nagy,
Samaritánusom vagy:
Bort olajjal sebembe adgy;
Kezed alól el ne hadgy.
Jesus, kezedbe ajánlom
Utolsó lehellésem;
Jó-vóltodat Menyben áldom,
Lévén jó ki-menésen.
Jesus Annyával hogy jártál
Lelkem, útra találtál:
Bòldog halálhoz tanúltál,
Jesus halála által.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 245–7. – Cím: A' Halálról való rettegésben. – Dallamát is közli.

Verses elmélkedés és könyörgés bűnbánatról és a jó halálról. A kassai Cantus catholiciben a Farsangos napokra valo enekek között; lásd De redamando Deo c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7 (a–b–a–b).

Dallama: RMDT II., 62/a/I. sz.

3 Véredhez vagyon jussom – utalás Krisztusnak a bűnösökért kiontott megváltói vérére.

23–24 Samaritánusom vagy: Bort olajjal sebembe adgy – utalás az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédre: Lk 10, 30–37.
Hátra Kezdőlap Előre