Jntés, a' drága léleknek gonduiselésére*

Kely-fel, Drága Lélek, kely-fel;
Sok bünejdböl serkeny-fel,
Égre sziuedet emeld-fel.
Jdeje már fel-serkennj,
Jdeje Jstenhez térnj,
Bünnek álmát félbe hadni.
Jusson eszedbe az átok,
Meg-szeget parancsolatok,
Kiuel Jstent haragjtók.
Ádám mihelt bünben esett:
Ottan halál reá terjed,
Maradékán-is erött uett.
Meg-fosztatott minden jótúl.
Jsten szine látásátúl;
s Paradicsom szépségétöl.
Nem uolt senkj, ki meg-szanna;
A uagy bünböl el-ki hozna.
s Jsten keduébe juttatná.
Hanem meg-szánt maga Jsten,
Menyböl szallot Szüz méhében,
s Született természetedben.
Sokat fáradott éretted,
És szenuedett sok inséget,
Csak hogy nyerhessen tégedet.
O Lélek nincs náladnál szebb
E világon semmi ékessb,
Föllyül múlsz minden kincseket.
Minden arannal s ezüstnél,
Drágáb uagy, s-drága köueknél,
Es minden Világi kincsnél.
Drága Vér téged meg-uáltott,
S-haláltól meg-szabaditott,
Pokol torkábol ki rántott.
Gondolkodgyál Meg-uáltódról
És az ö szent kjnnajról,
És keserues haláláról.
Tekélletes életü légy,
Meg-tartsad Jsten szauait,
És az ö parancsolatit.
Mert az itéletre rá mégy.
Hogy dolgajdról számot tégy.
És ott utólsó töruént uégy.
Titkajdat ott meg-látod.
Ott nyiluán lesz minden dolgod,
Kiröl számot kel adnod.
Vallyon lesz-é ott szószólód?
Es itéletre késéröd?
A uagy szám-adástól mentöd?
Oh én drágalátos Lelkem,
Hogy estél a' sok rút bünben,
Keseregy nagy eseteden.
Köuesd Péternek sirását,
Magdolnának zokogását,
s keserués könyhullatását.
Burúly Christus lábajhoz,
Lelked szennyét sirással mosd,
ugy juthatz szent jrgalmához.
Midön azért az én Lelkem
Végsö búcsút testtöl uészen,
Vedd ötett Vram kebledben.

7 A Jusson szó Jussanak-ból javítva; eszedbe <bünök> Az áthúzott szó fölött: az átok 11 terjed<et> 21 s Született <természetünkben> 23 Az inséget i-je é-ből javítva. 26 A semmi szó és az ékessb b-je kivakart betűk helyén. 27 A múlsz szó múlod-ból, a kincseket szó kincset-ből javítva. 32 <é>s-haláltól A meg kötőszó utólag beszúrva. 37 Az életü ü-je ö-ből javítva. 43 Előbb: Ott meg-látod titkajdat. A végleges szórend a szavak fölé írt számokkal van jelezve. 60 Vedd <hozzad> Az áthúzott szó alatt: ötett

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 74. A lap szélén: Vj Ének. – Cím: JNTÉS, A' DRÁGA LÉLEKNEK GONDUISELÉSÉRE. – Dallamát is közli. Kiad. Bogisich 1882, 37.

Halottas ének a megtérésről és a halálra való készületről. Papp Géza (RMDT II., 19. sz. jz.) megállapítása szerint valószínűleg cseh ének fordítása, minthogy dallam több cseh gyűjteményben is megtalálható.

Versforma: 8–8–8 (a–a–a).

Dallama: RMDT II., 19. sz.
Hátra Kezdőlap Előre