Halottakert valo enek Az Estveli Enekek után mondandó*

Nótája, Idvöz légy Szüz Maria

Könyörüly Jesus Atyánk a' ki-múlt hiveken;
Te-is Bóldog Szüz Anyánk, Indúly meg ügyeken;
értek imádkozván, Es velünk szánakodván
Halottak nyavalyáján.
Mint hogy Mennyégbe nem fér semminémü vétség;
Azért tisztitó tüzben Halottak lelke ég:
De kérésünk használ érettek irgalmadnál;
Reményben, Jesus, táplál.
Szörnyü kinokat enyhitsd, Terhek Jesus könnyitsd:
Hamar légyenek mentek, öket várván Szentek:
Oh kín látot lelkek, Bóldogok hogy legyetek,
Szánnya Jesus türéstek.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 214–5. – Cím: HALOTTAKERT VALO ENEK. Az Estveli Enekek után mondandó. – Nótajelzés: Nótája, fol. 32. [ = Idvön légy Szüz Maria, Kristusnak Szent Annya].

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 449).

Ének a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, a közös esti szertartás befejezéséhez. Az énekeskönyv szerkesztője ezt az éneket a Rimay János 51. (Miserere) zsoltárparafrázisának átalakított strófáiból szerkesztett Hetedszakra valo estveli hét könyörgő enekek után közölte. Felirata szerint az  esti népi ájtatosságok (litánia, vecsernye, esti harangszóra mondott Úrangyala) befejezésénél szokásos halottakért mondott imádság kiegészítésére szánta. Vö. Az örzö szent angyalhoz c. jz.

Versforma: 13–13–13–7 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 208. sz.
Hátra Kezdőlap Előre