[MI haszna sokat aggódnunk…]*

Nótája, Szép reggeli dicsérettel

MI haszna sokat aggódnunk,
Vilagi jókért fáradnunk?
Ha mind el-nyernökis az egész Világot;
Meg-kel halnunk ugy-is, S el-hadnunk a' sok jót:
Korán készitsünk koporsòt.
Fel-tett czél ez mindeneknek,
Mind nagyoknak s' kicsinyeknek:
A ki ez Vilàgban, Iffju vagy vèn korban,
Rut, s' fris állapotban; Mind meg-rothad porban:
Ember míg élsz, tedd ezt fontban.
Kedvét keressük Istennek;
Mert Halál lest hány éltünknek:
Nem teként Urakat, sem birodalmokat;
mindenfelé fordúl, mindnyájunkra dúl fúl;
S' mindenünk miatta el-húl.
Méltó azért, kik még élünk,
Hogy a' halálhoz készüllyünk:
Jó idején korán, halál ellen szokván;
Testünket ne szánnyuk, Büneink el-hánnyuk:
Igy készülvén, meg-nem bánnyuk.
Szép Jésusnak udvarollyunk,
Testével gyakran lakollyunk:
Igy sziv bátorodik, Lélek gazdagodik;
halálhoz készülvèn, Istent dicsöitvén:
kinek hála legyen. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 542–3. – Felirata: VI. Nótája, fol. 35. [ = Szép reggeli dicsérettel].

Ének a halálra való készületről. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–12–12–8 (a–a–b–b–b); a tizenkettes sorok 6/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 164. sz.

22 Testével gyakran lakollyunk – Jelentése: lakjunk jól (vescor, delector; NySz II, 509–10); utalás az áldozásban Krisztus teste vételére.
Hátra Kezdőlap Előre