[SEregeknek Szent Istene…]*

SEregeknek Szent Istene,
Meny, s' földnek kegyes vezére.
Jövel, jövel én Christusom,
ne-hadgy utólsó órámon.
Tekínts lelki sebeimre,
Kit teremtél személyedre.
Tudom azért teremtettél,
Igaz Hitben fel-neveltél.
Hogy elölled el-ne vetnél,
Söt Hitem-által nevelnél.
En bünömnek sokaságát,
Ne-nézd Uram undokságát.
Kegyelmes Menybéli Király,
Halálom-után ne-útály.
Söt táboroddal mellém szálly,
Es eröddel környüllem álly.
Fene ördög ne-bánthasson,
Es késértet ne-árthasson.
Lám igirted irgalmadat,
Mindenekhez jó-vóltodat.
Küld-el azért Angyalodat,
Hogy láthassam Országodat.
Lelkemet néked ajánlom,
Testem föld-gyomrának adom.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 703–4. – Cím: MAS. – Megvan a második kiadásban is (1719, 595).

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Illyés István: Halottas énekek (Nagyszombat 1693, 113; Az utolsó Harczban Kristus segétségéről), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 575). – Ma élő népzenei változatát Lajtha László közölte (1956, 105–7, 589).

Válaszos ének haldoklóért. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b); a 3–4. sor refrén.

Dallamát a Szentes Mózes toldaléka (Deák–Szentes kézirat; 1774, 84) nyomán Papp Géza közölte: RMDT II., 295/III. sz.
Hátra Kezdőlap Előre