[SErkeny-fel álmodból bünös emberi-nemzet…]*

Nota: Bizontalan vóltát Világ etc.

SErkeny-fel álmodból bünös emberi-nemzet,
Mellyet e' Világi rosz buja-élet vezet,
Hogy el-ne veszessed a' szép fényes Eget,
és az örök-életet.
Gyakran emlekezzél te utólsó napodról,
A' te életednek ö végsö órájáról.
Keserves sirást tégy, hogy ki-ne rekedgyél
az örök bóldogságból.
Ne-bízzál erödben, se szép iffiuságodban,
Ekes Nemzetedben, pénzben, gazdagságodban,
Te nagy jószágodban, mert nem lehet néked
Maradásod azokban.
Mezitelen jöttél a' te Anyád-méhéböl,
Mezitelen térsz-meg, légy bizonyos bár erröl.
A' mint Szent Jób mondgya: el-távozol hidgyed
régi keresményedtöl.
Jaj-szóval kezded-el napját te életednek,
Közepi-is hidgyed keserves jaj lesz ennek.
Még keservesb lészen ha kedvében nem lész
a' Felséges Istennek.
Alázzuk-meg magunk az Istennek-elötte,
Könyörgésünk-által ötet kérjük mi erre:
Hogy mikoron lészen életünknek vége,
lelkünket hozzá vegye.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 700. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Bizontalan vóltát Világ etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 591).

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Illyés István: Halottas énekek (Nagyszombat 1693, 92), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 542). – Ma élő népzenei változatát Lajtha László közölte (1956, 380–1, 590).

Ének az elmúlásról. Kájoni János feltehetően korábbi kéziratos hagyományból vette énekének szövegét és azt másik dallamhoz átalakította. A korábbi változatot Mihál Farkas-kódex őrizte meg; vö. [Serkeny fel almadbol, oh emberi nemzet…] c.

Versforma: 13–13–12–7 (a–a–a–a); a 3–4. sor rímelése bizonytalan.

Dallama: RMDT II., 313/II. sz.

2 Világi rosz buja-élet – vö. [Serkeny fel almadbol, oh emberi nemzet…] c. 2. sor jz.

13–16 Mezitelen jöttél – vö. [Serkeny fel almadbol, oh emberi nemzet…] c. 13–16. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre